FNV Bondgenoten

Beveiliging bewindspersonen in geding door contractovernames: overheid grijp in

Een groep van circa 30 beveiligers voert vandaag actie op het Binnenhof in Den Haag onder het motto "beveiligers voor een veilige toekomst". De beveiligers, FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond spreken de overheid als grootste opdrachtgever van particuliere beveiliging aan op haar verantwoordelijkheid om te zorgen dat bij aanbesteding meer criteria gelden dan alleen de prijs.

En dat banen, bijscholing en arbeidsvoorwaarden behouden blijven. Deze komen steeds meer onder druk te staan. Hierdoor komt de veiligheid van personen en objecten steeds meer in het geding.

De beveiligers overhandigen aan enkele afgevaardigden van de Tweede Kamerleden hierover een brandbrief en aan de plv. secretaris-generaal van het ministerie van Defensie Van Zanen-Nieberg een EHBO-koffer: voor Eerste Hulp Bij Objectwisselingen. Bij het ministerie van Defensie is momenteel een objectwisseling op handen. De beveiligers hebben door aanbestedingen steeds meer te maken met een zwaardere werkdruk en slechtere arbeidsvoorwaarden. Ook voor bijscholing is tegenwoordig geen geld meer. Zij gaan duidelijk maken aan Defensie en Tweede Kamerleden dat ze daar voor hun veiligheid staan en dat ook graag willen blijven doen na een aanbestedingsprocedure, met ervaren beveiligers tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden.

In de beveiliging is sprake van scherpe concurrentie tussen de bedrijven onder druk van opdrachtgevers. Daardoor wisselen te beveiligen objecten regelmatig van beveiligingsbedrijf. Beveiligers zijn bij dat soort wisselingen er niet zeker van dat ze met het werk meegaan naar het nieuwe beveiligingsbedrijf of dat ze hun arbeidsvoorwaarden houden.

FNV Bondgenoten ziet deze ontwikkeling met lede ogen aan. "De beveiliging lijkt de kant van de schoonmaak op te gaan," zegt Ton Neijenhuijs, bestuurder FNV Bondgenoten. "Het leveren van kwaliteit wordt naar de achtergrond gedrongen, het gaat alleen om geld. Klanten willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en beveiligingsbedrijven gaan daar in mee. De overheid die voor 70% van alle particuliere beveiligingsopdrachten opdrachtgever is in Nederland kan het goede voorbeeld geven en zorgen dat de beveiligers en de veiligheid niet het onderspit delven."

Op dit moment is het zo in de beveiliging dat bij een contractsovername het overnemende bedrijf niet verplicht is om de werknemers over te nemen. Het was echter wel altijd gebruikelijk in de sector. Daarom wil FNV Bondgenoten dat hierover afspraken worden gemaakt in de cao. De onderhandelingen daarvoor worden na de zomer voortgezet.

In totaal werken er ongeveer 30.000 beveiligers in de particuliere beveiliging.

De actie van de beveiligers past in de bredere campagne 'Gewoon Goed Werk', waarin FNV Bondgenoten zich inzet voor werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Werknemers moeten tenminste 130% van het wettelijk minimumloon per uur krijgen, flexwerk moet beperkt worden tot `ziek en piek' en de cao moet fatsoenlijk worden nageleefd. In Nederland verdienen 1,4 miljoen mensen minder dan 10 euro per uur en hebben 1,9 miljoen mensen geen vaste baan. Zij werken behalve in de beveiliging, onder andere ook in de schoonmaak, de vleesverwerking, post, uitzendbranche, supermarkten en in de taxisector.