Openbaar Ministerie

Weggebruiker geeft mening over verkeerscontroles

4 augustus 2010 - Landelijk Parket Team Verkeer

Vandaag zijn de resultaten van het jaarlijkse `perceptieonderzoek' bekend gemaakt. In dit onderzoek wordt weggebruikers gevraagd naar hun verkeersgedrag en hun mening over verkeerscontroles.

Ruim 10.000 mensen hebben aan het onderzoek van Intomart deelgenomen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt, dat het draagvlak voor zowel de verkeersregels als de verkeerscontroles relatief groot is. Vrijwel iedereen (99%) vindt alcoholcontroles zinvol. Roodlicht controles (92%), gordel- (79%) en helmcontroles (91%) kunnen in het algemeen ook op een hoge waardering van de weggebruiker rekenen. De waardering voor snelheidscontroles ligt lager: zeven van de tien weggebruikers vindt snelheidscontroles zinvol.

Het onderzoek is in opdracht van het Landelijk Parket Team Verkeer uitgevoerd door onderzoeksbureau Intomart. In tegenstelling tot eerdere jaren is gebruik gemaakt van internet in plaats van telefonische interviews. Daardoor zijn de resultaten niet één op één te vergelijken met voorgaande jaren. Voor het eerst is ook onderzoek gedaan onder specifieke weggebruikers: beginnend bestuurders, ouderen, bromfietsers en motorrijders. Daarnaast hebben respondenten aangegeven hoe zij de veiligheid in hun woonomgeving waarderen.

Alcohol, snelheid, rood licht, gordel en helm
Het onderzoek richt zich op de overtredingen die de meeste risico's in het verkeer opleveren; rood licht negeren, rijden onder invloed en snelheidsovertredingen. Ook gordel en helm zijn meegenomen in het onderzoek. Het draagvlak voor alcoholcontroles is zeer groot: 99% vindt alcoholcontroles zinvol, 77% vindt zelfs dat het aantal alcoholcontroles omhoog moet. Het draagvlak voor snelheidscontroles ligt lager: 68% vindt snelheidscontroles in het algemeen zinvol. Hoe lager de snelheidslimiet, hoe hoger het draagvlak voor de controles overigens is. Zichtbare snelheidscontroles kunnen op een grotere waardering rekenen dan onopvallende controles. Roodlicht controles (92%), gordel- (79%) en helmcontroles (91%) kunnen op een hoge waardering van de weggebruiker rekenen.

Verkeersonveiligheid in woongebieden
De verkeersveiligheid voor kinderen in woongebieden wordt minder goed beoordeeld. Minder dan de helft van de ouders noemt de verkeersveiligheid in de eigen straat of buurt (zeer) goed. Ruim een kwart beoordeelt de verkeersveiligheid in de woonomgeving zelfs als (zeer) slecht. Snelheidsovertredingen en agressief rijgedrag worden het meest genoemd als oorzaak. De uitkomsten bevestigen de noodzaak van snelheidscontroles binnen de bebouwde kom. In de eerste helft van dit jaar is meer dan de helft van alle snelheidsbekeuringen uitgeschreven binnen de bebouwde kom (op autosnelwegen 28%).