Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER)


Regio Gooi en Vechtstreek in actie voor behoud OV In 2011 wordt er een nieuwe dienstregeling voor de bussen in de Gooi en Vechtstreek ingevoerd. Omdat de provincie slechts zeer beperkte eisen heeft gesteld, dreigen er vele buslijnen te verdwijnen, te worden ingekort of minder vaak te gaan rijden. Een enorme verslechtering van het openbaar vervoer in de hele regio.

Die regio is zo geschrokken van deze plannen dat politieke partijen, buurtverenigingen en belangenorganisaties samen acties gaan voeren. "We waren van plan een handtekeningen actie te starten onder de inwoners van het Gooi, al snel bleek echter dat heel veel andere organisaties graag mee wilden doen. Toen hebben we besloten er een gezamenlijke actie van te maken" aldus John van Otterloo, fractievoorzitter van de Hilversumse SP.

Het gezamenlijke protest begint met een handtekeningenactie in de hele regio. Inwoners kunnen hun handtekening zetten bij vrijwilligers op straat of op de website http://ovactie.blogspot.com. De handtekeningen zullen in september, als de provincie voor de laatste keer praat over deze plannen, worden aangeboden aan de gedeputeerde.

Erik Boog, wethouder verkeer in Hilversum, is blij met de actie: "Zoals het er nu uitziet is er straks geen directe verbinding meer tussen de Hilversumse Meent en het centrum van Hilversum en kunnen schoolkinderen uit bijvoorbeeld Nederhorst den Berg niet meer rechtstreeks van huis naar hun school in Hilversum. Dat is een ramp voor mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Daar komt ook nog eens bij dat het de positie van Hilversum als regiogemeente slechter maakt. Dat kunnen we in deze crisistijd er niet ook nog eens bij hebben. Ik ben dan ook blij dat zoveel organisaties deze actie steunen."