Gemeente Echt-Susteren


Onkruidbestrijding op verhardingen in de gemeente Echt-Susteren

De chemische onkruidbestrijding op de verhardingen vormt ieder jaar een grote belasting voor het milieu. De gemeente wil het onkruid zo goed mogelijk bestrijden met een minimum aan bestrijdingsmiddelen. Het enige nog toegestane onkruidbestrijdingsmiddel voor verhard oppervlak in de openbare ruimte ( Roundup-Evolution ) mag sinds 2007 uitsluitend op basis van de DOB-methode (Duurzaam Onkruid Beheer) worden toegepast.

Â

Het doel van deze bestrijdingsvorm is om oppervlakte- en grondwater beter te beschermen. Het spuiten volgens het DOB-systeem gebeurt volgens strenge, wettelijk vastgestelde eisen, waarbij onder meer goed gelet wordt op de weerssituatie en de verwerkte hoeveelheid onkruidbestrijdingsmiddel. Infra-rode sensoren meten continue het verhard oppervlak en spuiten alleen waar onkruid staat.

Door het groeizame en vochtige weer de afgelopen maanden heeft het onkruid weelderig kunnen groeien. Voornamelijk sterke onkruiden zoals varkensgras en hanenpoot bepalen momenteel het straatbeeld in onze gemeente.

Â

De laatste onkruidbestrijdingronde is dan ook reeds ingepland en zal dit jaar zal vanaf week 35 uitgevoerd worden door Cultuurtechnisch bedrijf Dolmans uit Bunde. Uw inzet zal misschien ook nodig zijn om daar waar mogelijk onkruid weg te halen met eens extra te vegen of het onkruid uit te krassen. Alle kleine beetjes helpen. We zullen er gezamenlijk aan moeten werken om op een zo milieu vriendelijke manier onze gemeente schoon te houden tegen een acceptabele prijs.

Â

Meer informatie

Voor nader informatie kunt u contact opnemen met de heer T. Roumen, afdeling Openbare Werken, telefoonnummer: 0475 478 478