Gemeente Boarnsterhim


Baggeren Nijdjip Grou

Baggeren Nijdjip Grou start in september 2010

In het Nijdjip, een watertje dwars door Grou, is in de loop der jaren een dikke baggerlaag ontstaan. Hierdoor is het water erg ondiep geworden. Dit zorgt vooral in de zomerperiode voor waterkwaliteitsproblemen. Er ontstaat jaarlijks een dichte krooslaag en bij warm weer treedt soms zuurstoftekort op waardoor vissen in de problemen raken. Er zijn soms ook aanwijzingen voor botulisme (zieke of dode watervogels en vissen). Daarnaast kan het Nijdjip door de dikke baggerlaag minder water verwerken wat op termijn zou kunnen leiden tot wateroverlast. Met het baggeren worden deze problemen opgelost dan wel tegengegaan.

Begin september start aannemingsbedrijf Jelle Bijlsma BV uit Gytsjerk in opdracht van de gemeente Boarnsterhim met de baggerwerkzaamheden. Het gaat om het stuk Nijdjip vanaf het gemaal aan het Prinses Margrietkanaal, onder de Boeijer door, tot aan de Oostergoostraat. De werkzaamheden zullen vóór 31 oktober worden uitgevoerd.

Jelle Bijlsma BV gaat meer dan 5000 kubieke meter baggerslib uit het Nijdjip verwijderen. Het baggerslib wordt met behulp van een schuifboot naar drie verschillende plekken geschoven. Op deze plekken wordt het toegeschoven baggerslib met een kraan op vrachtwagens geladen en afgevoerd naar een baggerdepot. Twee van deze laadplekken komen in het openbaar groen nabij de Boeijer. De derde laadplek komt aan de Koffe of aan de Swanneblom (hierin moet nog een keuze worden gemaakt).

Uiteraard zal het Nijdjip na de baggerwerkzaamheden eerst moeten herstellen, maar de verwachting is dat de waterkwaliteit van het Nijdjip enorm zal verbeteren. Dit is gunstig voor de waterplanten, vissen en andere waterdieren. Ook kan er dan weer voldoende water door en is het aantrekkelijk om te wandelen, te spelevaren en te vissen. In verband met dit laatste aspect is Hengelsportvereniging Idaarderadeel ook betrokken bij de voorbereidingen van het baggerwerk.

Wetterskip Fryslân draagt de helft van de baggerkosten. Na de uitvoering van het baggerwerk neemt Wetterskip Fryslân de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van het Nijdjip van de gemeente over.

De werkzaamheden worden begeleid door ingenieursbureau Oranjewoud. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer H. Klok van ingenieursbureau Oranjewoud, telefoonnummer 06 13226108.