D66

woensdag 4 augustus 2010

Pechtold: formatie marionetten-kabinet Wilders anticlimax

D66-leider Alexander Pechtold vindt dat informateur Lubbers willens en wetens over de grenzen van zijn opdracht is gegaan. Hij kreeg de opdracht een meerderheidskabinet te onderzoeken, maar stelde vervolgens een minderheidsvariant voor. Pechtold: "Lubbers' conclusies halverwege de consultatieronde waren niet alleen ontijdig maar ook voorbarig. Dat heeft nu geleid tot een marionetten-kabinet van Wilders. En waar zijn die ononderhandelbare randvoorwaarden van het CDA gebleven?"

Formatie

Volgens de D66-leider hebben VVD, PVV en CDA de spelregels - gedurende het spel - naar hun eigen hand gezet. Pechtold: "De rol van het staatshoofd is schimmig. De informateur was politieker dan ooit. Maar laat ik het positief duiden: D66 heeft zijn eerste verkiezingspunt binnen. De start van een ceremonieel Koningschap."

Lubbers

Volgens de D66-fractie heeft Lubbers een grove inschattingsfout gemaakt. Pechtold: "Hij heeft het proces uit zijn handen te laten vallen en is vervolgens een week op zijn handen gaan zitten. Waar gaat dit misschien toe leiden? Dit kabinet zal de polarisatie versterken in de politiek én in de samenleving."