Waterschap Dommel

Blauwalg in Nuenen en Valkenswaard

Publicatiedatum : 4 augustus 2010

Waterschap De Dommel heeft nu ook blauwalg geconstateerd in een tweede visvijver in Valkenswaard en in twee vijvers in Nuenen. In Valkenswaard gaat het naast visvijver 3 nu ook om visvijver 1 van HSV Venbergen. In Nuenen is blauwalg vastgesteld in de vijver bij het gemeentehuis aan de Jhr. Hugo van Berckellaan en in de Parkvijver aan de Parkweg. De gemeente plaatst waarschuwingsborden. Het waterschap houdt de situatie nauwgezet in de gaten.

Ontstaan van de algen

Blauwalg ontwikkelt zich voornamelijk bij hogere temperaturen in de lente en de zomer en in stilstaand water, bijvoorbeeld in grotere vijvers die zich in woonwijken bevinden en in zwemplassen. Contact met oppervlaktewater met blauwalg kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen kan dit maag- en darmklachten veroorzaken. De gevoeligheid bij mensen is zeer verschillend. Het is verstandig om ook honden niet te laten zwemmen in water met blauwalg.

Onderzoek

Veel, vooral stilstaande stadswateren in Nederland, kampen regelmatig met blauwalgenoverlast. Dit probleem onderzoeken de Brabantse waterschappen, de Wageningen Universiteit en de Stichting Toegepast Onderzoek (STOWA) en aanpakken. In vijvers en zwemplassen in Prinsenbeek, Dongen, Eindhoven en Heesch wordt een pakket innovatieve maatregelen uitgevoerd en getest. In Eindhoven is dat in de vijver Stiffelio. Hierin zijn bakken geplaatst waarin verschillende maatregelen worden uitgevoerd. Met het onderzoek willen we gezamenlijk de kennis over effectieve bestrijding van blauwalg in Nederland vergroten.

Hoge temperaturen oorzaak

Afhankelijk van de weersomstandigheden kan er meer of minder blauwalg ontstaan. Als de concentratie verhoogt en er grote drijflagen met blauwalgen ontstaan, zullen Waterschap De Dommel en de betrokken gemeenten maatregelen nemen. Het waterschap blijft hierop alert.

Contact met water

Mensen die in contact komen met water dat blauwalg bevat, wordt geadviseerd een normale hygiëne toe te passen, zoals handen wassen en/of douchen. Iedereen wordt verzocht extra zorgvuldig te zijn en geen onnodig contact met water met blauwalg te hebben.