Radboud Universiteit Nijmegen


Dagboek formatie: Oplossingsmachine Lubbers haperde

Datum bericht: 4 augustus 2010

Informateur Ruud Lubbers presenteerde gisteren zijn eindverslag en gaf daar ook toelichting bij. Sindsdien is duidelijk dat een minderheid ook een meerderheid kan zijn. Creatief gevonden van Lubbers, vindt Peter van Griensven, parlementair historicus, in zijn bijdrage aan het formatiedagboek.

Lijn

Ruud Lubbers wist als politicus voor ieder probleem wel honderd oplossingen te bedenken. Zijn creativiteit leek grenzeloos. `Zal ik even met je meedenken': collega-ministers werden er soms horendol van. Lubbers heeft in zijn rol als informateur dit keer niet de sturende rol kunnen spelen die hem zo eigen is. Lubbers is zelf gestuurd. `De ontwikkelingen namen echter een andere loop', schreef Lubbers in zijn eindverslag. Hij heeft overwogen zijn opdracht terug te geven. Toch bedacht hij zich. Rekende hij op zijn creativiteit? Lubbers houdt niet van half werk. Hij wil resultaten zien.

Van meerderheid naar minderheid
Lubbers kreeg op 21 juli de opdracht onderzoek te doen naar `een kabinet dat mag rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal', een veelgebruikte formulering. In een nadere toelichting heette het dat hij diende te onderzoeken `welke overige mogelijkheden voor een parlementair meerderheidskabinet uit de vijf partijen nog aanwezig zijn en of er daarnaast andere meerderheidsvarianten nader inhoudelijk onderzocht moeten worden.' Een hele mond vol, maar het gaat vooral om het woordje meerderheidskabinet. Lubbers adviseert het staatshoofd nu in zijn eindverslag dat er een minderheidskabinet van CDA-VVD, met gedoogsteun van de PVV, onderzocht moet gaan worden. Ergens onderweg is er iets mis gegaan, zo lijkt het.

Geen ruimte
Lubbers werd al op de eerste werkdag als informateur als het ware gegijzeld. Alle fractievoorzitters lieten weten dat eerst een kabinet over rechts onderzocht diende te worden. Lubbers overwoog toen al het bijltje erbij neer te gooien. Hij kon zich op basis van die adviezen niet aan zijn opdracht houden: in de eerste plaats was er geen ruimte geboden voor andere meerderheidsvarianten, bovendien bleek dat het onderzoek naar een rechts kabinet feitelijk wel eens een minderheidsvariant kon opleveren, wat evenmin conform zijn opdracht was. Lubbers liet vervolgens toch Rutte, Wilders en Verhagen onderling bepalen of ze het eens konden worden. Omdat een gedoogvariant niet tot zijn opdracht behoorde vonden de gesprekken niet onder zijn leiding plaats.
Lubbers werd een tweede keer gegijzeld nadat Rutte, Verhagen en Wilders elkaar hadden gevonden. Lubbers wilde, conform zijn opdracht, nagaan of er nog alternatieven (meerderheidsvarianten) mogelijk waren. Lubbers kreeg echter de deksel op de neus want VVD, PVV en CDA verklaarden eensgezind - tot twee maal toe - niet bereid te zijn aan zo'n nader onderzoek deel te nemen.

Een minderheid die een meerderheid vormt
Lubbers moest derhalve noodgedwongen naar de koningin hoewel slechts aan een oplossingsrichting was geroken: een minderheidskabinet van CDA en VVD met gedoogsteun van PVV. Volgens Lubbers `een wel heel bijzonder minderheidskabinet. Het zal namelijk gebaseerd zijn op politieke samenwerking tussen drie fracties die samen een meerderheid vormen in de Tweede Kamer'. Kijk, dat is dan wel weer creatief gevonden van Lubbers.

Peter van Griensven is onderzoeker parlementaire geschiedenis. Zijn expertise: verkiezingen / formaties van 1981 en 1982 (Van Agt II en Lubbers I); financiële en sociaal-economische politiek in de jaren tachtig. Samen met drie collega's van het Centrum voor Parlementaire geschiedenis houdt hij een dagboek over de kabinetsformatie bij.