Gemeente Berkelland


Persbericht
4 augustus 2010

Berkelland: Gebruikers tevreden over uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Veruit de meeste 'Wmo-gebruikers' zijn tevreden over de bijdrage die de toegekende voorzieningen leveren aan het 'zelfredzaam' kunnen blijven. 84% ervaart dat de ondersteuning bijdraagt aan het zelfstandig kunnen blijven wonen en 74% vindt dat de voorzieningen bijdragen aan het kunnen blijven meedoen aan de maatschappij. Er is grote mate van tevredenheid. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we bij de verdere verbetering van de uitvoering van de wet.

Vragenlijst
Dit voorjaar hebben bijna 500 mensen uit Berkelland,die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo), een vragenlijst ingevuld over de uitvoering van de wet. De vragen gingen over de aanvraagprocedure, de hulp bij het huishouden en voorzieningen als rolstoelen, scootmobielen, en woonvoorzieningen. Ook zijn enke vragen gesteld over de Wmo-raad en de toegankelijkheid van de openbare ruimte en in het dagelijks verkeer als winkels, cafés e.d.

Enkele uitkomsten van het onderzoek
Toegang tot de ondersteuning
De gebruikers waarderen de aanvraagprocedure in Berkelland gemiddeld met een 7,3. De mensen zijn het meest tevreden over de behandeling bij aanvraag (95%). Ook is men over het algemeen tevreden over de wachttijd die nodig is voor de feitelijke levering (81%).

Hulp bij het huishouden
De hulp bij het huishouden wordt gemiddeld met een 7,8 gewaardeerd. Dit is gelijk aan het gemiddelde van de waardering in andere gemeenten. In 99% van de gevallen voldoet de huishoudelijke hulp aan de verwachtingen. Tevredenheid over de vervanging bij vakantie van de hulp is er bij 88% van de ondervraagden.

Voorzieningen
Gemiddeld waardeert men de voorzieningen zoals rolstoelen, scootmobielen en woonvoorzieningen met een 7,3. Over de kwaliteit van de woningaanpassingen is 95% tevreden. Over de keuzemogelijkheid in het assortiment aan scootmobielen is 65% van de betrokkenen tevreden.

Collectief vervoer
Het collectief vervoer waardeert men gemiddeld met een 6,8. Dat is gelijk aan de gemiddelde waardering in andere gemeenten. Het meest tevreden zijn de gebruikers over prijs per rit (95%). Net als in andere gemeenten is ook een veel kleiner deel van de mensen in Berkelland tevreden over de 'omrijtijden' (55%).

Wmo-raad
Gevraagd is ook naar de meningen over de Wmo-raad, het adviesorgaan aan de gemeente op het gebied van de Wmo. Het blijkt dat 38% van de mensen de Wmo-raad kent. 89% daarvan is tevreden over de adviezen die de Wmo-raad over Wmo-beleid.

Vergelijking met andere gemeenten
In het algemeen wijken de cijfers voor Berkelland niet erg af van andere onderzochte gemeenten.

Onderzoek onder gebruikers
De gemeente biedt ondersteuning aan mensen met beperkingen. Deze ondersteuning verschilt van persoon tot persoon. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, een rolstoel, een woonvoorziening of vervoer. De gemeente levert deze ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning. In februari stuurde de gemeente Berkelland aan bijna 1000 gebruikers een vragenlijst over de Wmo. 479 gebruikers (48%) stuurden het vragenformulier terug. De vragen gingen over de manier waarop de aanvraag is verlopen en over verschillende aspecten van de verleende ondersteuning. Het vragenformulier is ook gestuurd aan mensen waarvan de aanvraag is afgewezen. Zij konden hun mening geven over de ervaren procedure. De onderzoeksgegevens zijn verwerkt door het onafhankelijke onderzoeksbureau SGBO. Dit bureau doet hetzelfde onderzoek ook in 194 andere gemeenten. Daardoor kunnen de resultaten in Berkelland worden vergeleken met andere gemeenten. De totale resultaten van het onderzoek vindt u in de bijlage.