Gemeente Schagen

Blauwalg in de Wiel

In het zwemwater van De Wiel is blauwalg aangetroffen, zo heeft de provincie na analyse van genomen monsters laten weten. De gemeente heeft direct borden laten plaatsen met een zwemverbod. Het zwemverbod in De Wiel geldt met ingang van heden (woensdag 4 augustus 2010) en blijft voortduren tot bemonstering uitwijst dat het water weer veilig is voor zwemmers en recreanten.

Â

De waterkwaliteit van De Wiel wordt bij aanhoudende warmte vrijwel dagelijks (visueel) gecontroleerd. Mocht er geconstateerd worden dat er op het oog sprake is van blauwalg dan geeft de gemeente dit door aan de provincie, die het water laat bemonsteren. Het resultaat van de meting wordt binnen enkele dagen aan de gemeente kenbaar gemaakt. Als uit de bemonstering blijkt dat het gaat om een werkelijke besmettingshaard dan laat de provincie borden met verboden te zwemmen plaatsen.

Â

Het water van De Wiel wordt overigens regulier twee maal per maand gecontroleerd door de provincie. De Wiel heeft het predicaat definitieve zwemplaats. Dit predicaat krijgt een zwemplaats na 2 jaar officiële bemonstering. Bij de zwemwatertelefoon van de provincie is De Wiel bekend als zwemplek. De resultaten van de bemonstering zijn bij de zwemwatertelefoon ook bekend. Het nummer van de zwemwatertelefoon is 0800 9986734 (gratis).