Belgische Federale OverheidNieuwe website gewijd aan alternatieven voor invasieve planten

Datum: 04 augustus 2010

AlterIAS is een 'LIFE'-project gericht op de bewustmaking van de tuinbouwsector voor de problematiek van invasieve planten. Het project is van start gegaan in januari 2010 voor de duur van vier jaar en heeft nu ook een eigen website: www.alterias.be.

AlterIAS, een 'LIFE'-project

Het 'LIFE'-programma (en) van de Europese Commissie financiert projecten die zich richten op het leefmilieu en natuurbehoud in de Europese Unie. In dit geval gaat het over een project dat zich uitstrekt over het ganse Belgische grondgebied.

Invasieve planten ontsnappen uit onze tuin en dringen binnen in de natuur, waardoor ze tal van ecologische problemen veroorzaken. Het is een zeer belangrijke problematiek waartegen onze biodiversiteit beschermd moet worden. Zodra ze zich ergens gevestigd hebben, vormen invasieve planten dichte tapijten en verdrijven ze geleidelijk aan de inheemse soorten, tot ze volledig hun plaats hebben ingenomen. Op die manier verstoren ze het complexe ecologische evenwicht dat afhangt van de structuur en van de diversiteit van de vegetatie.

Iedereen kan maatregelen treffen om invasies van planten te vermijden. Op de website www.alterias.be leert u invasieve planten beter kennen en maakt u kennis met eenvoudige maatregelen om de risico's van introductie in de natuur te beperken.

Gedragscodes met en voor de tuinbouwsector

Een van de belangrijkste doelstellingen van AlterIAS is de uitwerking, in samenspraak met de tuinbouwsector, van gedragscodes die concrete maatregelen voorstellen om de bewuste introductie van deze planten te beperken: bijvoorbeeld door invasieve planten te vervangen door alternatieve planten in de catalogi van tuincentra.

Het project wordt gecoördineerd door de afdeling 'Biodiversité & Paysage' van de Universiteit van Luik en Gembloux Agro Bio Tech in partnerschap met het 'Centre Technique Horticole' van Gembloux, het 'Proefcentrum voor Sierteelt' van Destelbergen en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het wordt medegefinancierd door de Europese Commissie (in het kader van het 'LIFE'-programma) en de regionale administraties belast met milieubeheer in België.

Raadpleeg de website www.alterias.be.