Gemeente Breda

Gemeentelijke dienstverlening Breda verbetert, kosten verminderen

Door de realisatie van het zogenoemde Klantcontactcentrum, met daarbij een intensievere inzet van digitale voorzieningen, verandert de gemeentelijke dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen van aanbod- naar vraaggericht. Bovendien worden op termijn kosten bespaard.

Het centrum komt voort uit het coalitieakkoord @Breda en wordt uitgewerkt in de âBusinesscase Dienstverleningâ. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor een rendabel krediet van ⬠1.700.000 te voteren.

Een gemeentelijk Klantcontactcentrum betekent dat er voor burgers, bedrijven en instellingen één contactpunt is voor alle vragen en antwoorden. Dit ongeacht of die per email, per post, aan de telefoon of aan de balie zijn gesteld. Deze vragen worden op eenduidige wijze beantwoord en er zijn duidelijke servicenormen voor de afhandeling van (aan)vragen. Daarmee kan de dienstverlening voortdurend verbeterd worden binnen één verantwoordelijke gemeentelijke unit.

Een klantcontactcentrum waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van internet of telefoon komt tegemoet aan de wensen van Bredase inwoners, bedrijven en instellingen. Het internet is 24 uur per dag beschikbaar en ook de telefonische bereikbaarheid verbetert (via telefoonnummer 14076). Zo bestaat inmiddels de mogelijkheid om 80 gemeentelijke producten via internet aan te vragen.
Daarmee kunnen kosten bespaard worden. Hoewel de eerste jaren de kosten voor de baten gaan, zal er vanaf 2014 structureel geld overblijven, oplopend tot een jaarlijkse besparing van ⬠800.000 in 2020.

Saskia Boelema, wethouder Organisatie, waaronder Dienstverlening: âAls we ervoor kunnen zorgen dat de digitale dienstverlening optimaliseert en het gebruik van internet en de telefoon nog verder toeneemt, zijn de fysieke balies ook steeds minder noodzakelijk. De klantvraag is leidend en daarop richten wij de dienstverleningsorganisatie in. Dat is slimmer innoveren in de bedrijfsvoering, passend bij de huidige 24 uurseconomie. Daarnaast draagt de verbeterde dienstverlening op de lange termijn bij aan de gestelde bezuinigingsdoelen in het coalitieakkoord @Breda.â

Breda,4 augustus 2010