Gemeente Borsele

Publicatie meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen:


- op grond van het "Besluit landbouw milieubeheer" voor de tijdelijke opslag (maximaal zes maanden) van:

* 150 ton geitenmest op een perceel aan de Hollepoldersedijk, in Borssele, kadastraal bekend F82


- op grond van het "Besluit landbouw milieubeheer" voor:
* Beeldhoeveweg 6a , 's-Heerenhoek. Betreft het uitbreiden met een loods voor het realiseren van 8 koelcellen. Het overige deel van de loods dient als opslag van diverse andere zaken.


- op grond van het "Besluit algemene regels voor inrichtingen" (Activiteitenbesluit) voor:

* Noordweg 1, 's-Heer Abtskerke. Betreft het installeren van een tank voor de opslag van propaan per 1 september 2010;
* Heerenstraat 19 `s-Heerenhoek. Betreft het hebben van een café, restaurant met afhalen van maaltijden.

De meldingen liggen van 5 augustus 2010 tot en met 18 augustus 2010 ter inzage gedurende de openingsuren van het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand, geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Voor inlichtingen over deze meldingen kunt u contact opnemen met de gemeente Borsele, afdeling Ruimtelijke ordening en milieu, (0113) 238383.

Heinkenszand, 4 augustus 2010

(In verband met de zomerstop van de Borselse Bode publiceren wij in de Bevelandse Bode. U kunt de Bevelandse Bode raadplegen via www.internetbode.nl.)