Gemeente Borsele

Nieuwe verordeningen vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 22 juli 2010 de volgende verordeningen heeft vastgesteld:

* Nr. 11.b. Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ gemeente Borsele 2010.

* Nr. 11.p. Verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen gemeente Borsele 2010.

Deze verordeningen treden in werking per 1 augustus 2010. De "Verordening
Cliëntenparticipatie gemeente Borsele 2004" wordt per 1 augustus 2010 ingetrokken.

De besluiten zijn onder de genoemde nummers opgenomen in het "Regelingenbestand gemeente Borsele", dat tijdens de openingsuren voor een ieder ter inzage ligt op de afdeling Interne Zaken op het gemeentehuis in Heinkenszand. De verordeningen zijn ook te raadplegen op www.borsele.nl/verordeningen.

Heinkenszand, 4 augustus 2010

(In verband met de zomerstop van de Borselse Bode publiceren wij bekendmakingen in de Bevelandse Bode. U kunt de Bevelandse Bode raadplegen via www.internetbode.nl.
Publicatie verordeningen