Gemeente Maassluis

Vragen Maassluis Belang over Stichting Islamitisch Centrum

De gemeenteraadsfractie van Maassluis Belang heeft schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over Stichting Islamitisch Centrum. De vragen luiden als volgt:

De fractie van Maassluis Belang is verontrust door de vele reacties welke ontvangen werden van bewoners van de wijken Kapelpolder en Elysium. Zoals bekend bij het College van B & W is de bevoegdheid tot het nemen van dit projectbesluit overgelaten aan de gemeenteraad op 15 juni 2010.

Maassluis belang stelt bij deze in het kader van art.51 van het reglement van orde de volgende vragen:
1. Is het College van B & W bekend met het feit dat de Stichting Islamitisch Centrum het pand aan de P.J.Troelstraweg 6a reeds heeft aangekocht?

2. Heeft het College van B & W, vooruitlopend op de besluitvorming van de gemeenteraad omtrent dit project, soms al toezeggingen gedaan aan de Stichting Islamitisch Centrum in het kader van herziening van het desbetreffende bestemmingsplan Kapelpolder wetende dat de destijds verstrekte vrijstelling van 18 september 1995 niet meer gebruikt kan worden.

3. Is het aan het College van B & W bekend dat de entreezijde van de heren inderdaad aan de zijde van de P.J. Troelstraweg ligt, waarvoor ook de voorkeur is uitgesproken (zie reg.nr. 2009-4120), maar dat de aparte ingang voor de vrouwen zich aan de zijkant van het gebouw bevindt.

4. Is het College van B & W , bekend zijnde met voornoemd feit dan ook niet van mening dat gescheiden ingangen voor mannen en vrouwen niet overeenkomen met de huidige streven voor gelijke rechten voor de vrouw anno 2010?

Het college zal de vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.