Ingezonden persbericht

Centraal Informatiepunt Ouderen Weet Wat er Speelt in Den Haag'CIPO Weet Wat er Speelt'. Dat is de titel van een onlangs door het Centraal Informatiepunt Ouderen gelanceerde website. Deze website is een projectenbank, bedoeld voor professionals en vrijwilligers die werken met en voor Haagse 55-plussers, gehandicapten en mantelzorgers.

De website brengt in kaart wat de diverse Haagse organisaties in dit werkveld ontwikkelen en ontwikkeld hebben, buiten hun reguliere aanbod om. Dat kunnen projecten en diensten zijn, maar ook producten en publicaties (folders en ander voorlichtingsmateriaal). Professionals en vrijwilligers kunnen op www.cipoweetwaterspeelt.nl de informatie over deze mogelijkheden bekijken.

Zij vinden er inspirerende voorbeelden en deskundige collega's. Van hun kennis, ervaring en projecten kunnen zij vervolgens zelf gebruikmaken, of erbij aansluiten met eigen projecten. Niemand hoeft meer het wiel uit te vinden! Door deze ideeën en initiatieven te delen, kunnen krachten worden gebundeld en kosten bespaard.

Voorbeelden van projecten op www.cipoweetwaterspeelt.nl zijn: de testteams van Voorall (de belangenorganisatie voor mensen met een beperking), de Commissie Leesbaarheid van de Gemeente Den Haag (senioren die advies geven over de leesbaarheid en begrijpelijkheid van gemeentelijk informatiemateriaal), het Alleen Café (begeleiding van en steun voor nabestaanden na een overlijdensgeval), Maatje voor Maatje (ondersteuning van inburgeraars door 55-plussers), etc. Ze zijn alle te vinden op www.cipoweetwaterspeelt.nl.

Aanmelden
Hebt u een project, dienst, product of publicatie? Ga naar www.cipoweetwaterspeelt.nl en meld uw project aan.

Noot voor de redactie/