Ingezonden persbericht

Ingrado: bescherming recht op onderwijs vervalt na uitschrijving bevolkingsregisterLAURA DEKKER VALT NIET MEER ONDER LEERPLICHTWET

Den Haag, 4 augustus 2010 - De 14-jarige Laura Dekkker vertrekt vandaag met haar zeilboot voor een proefvaart naar Lissabon. Verwacht wordt dat zij vervolgens aan haar solozeiltocht om de wereld begint. Ingrado draagt als landelijke brancheorganisatie actief bij aan het beschermen van het recht op onderwijs. Echter, nu Laura Dekker door haar ouders is uitgeschreven uit de Nederlandse bevolkingsadministratie vervalt de mogelijkheid om vanuit de Nederlandse Leerplichtwet handhavend op te treden als het meisje na de zomervakantie niet naar school terugkeert.

Ingrado beschermt recht op onderwijs
Ingrado, brancheorganisatie leerplicht en voortijdig schoolverlaten, beschermt het recht op onderwijs voor kinderen die in Nederland verblijven of ingeschreven staan. Ingrado stimuleert effectief beleid voor de participatie van jeugdigen in onderwijs en werk en heeft daarmee een nauwe samenwerking met Leerplichtambtenaren. De Leerplichtwet biedt als instrument geen mogelijkheid voor langdurig verlof als daarvoor geen gewichtige omstandigheden zijn noch voor afstandsonderwijs door bijvoorbeeld de Wereldschool.

Leerplichtwet
Op 27 juli is in de zaak van Laura Dekker door de rechter de ondertoezichtstelling beëindigd. Met deze beslissing ligt de verantwoordelijkheid voor Laura weer bij haar ouders. De ouders van Laura moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Deze schrijft voor dat een kind dat in Nederland staat ingeschreven tot het behalen van een startkwalificatie leerplichtig is. Nu Laura door haar ouders is uitgeschreven uit de bevolkingsadministratie, valt zij niet meer onder de Nederlandse Leerplichtwet. 'Wij streven ernaar om alle kinderen in Nederland het recht op onderwijs te garanderen. Wij betreuren het daarom dat de ouders van Laura Dekker deze keuze hebben gemaakt ', aldus Carry Roozemond, voorzitter van Ingrado.

Noot voor de redactie (

Ingezonden persbericht