Raad van State


woensdag 4 augustus 2010
10.15 uur
Openbaarmaking van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) van de Afdeling bestuursrechtspraak. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.
14.00 uur
Zitting over de bouwvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft verleend voor vier woningen, 42 appartementen, een parkeerkelder en een schansmuur op de locatie Hoek Europalaan-Bakkerstraat. De locatie ligt ten oosten van het centrum van Valkenswaard en heeft een breedte van ongeveer 50 meter en een diepte van ongeveer 80 meter. Omdat het bouwplan in strijd is met de bestemmingsplannen die voor de locatie gelden, heeft het gemeentebestuur vrijstelling van de bestemmingsplannen verleend om de bouw toch mogelijk te maken. Enkele omwonenden zijn het niet eens met het nieuwbouwproject op die locatie. Zij hebben tal van procedurele en inhoudelijke bezwaren aangevoerd. Zo vinden ze onder andere het massale nieuwbouwproject een ernstige verstoring van de bestaande stedenbouwkundige structuur. In die structuur past deze intensieve en hoge bebouwing volgens hen niet. Daarnaast vinden ze dat onderzoek had moeten worden gedaan naar de aanwezigheid van bijzondere flora en fauna op de locatie. De omwonenden komen dan ook tegen de bouwvergunning in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.(zaaknummers 200907575/1, 200907615/1 en 200907630/1)