Dienstenbond CNV

Nieuws

3 augustus 2010

Periodiek overleg ING

Er is met ING overlegd over de volgende punten: de positie van de medewerkers bij document services, de net promotion score, toepassing van de p-scan, toepassing van het employabilitybudget, de tijdelijke beloningsregeling bij RVS, de beloningsregeling buitendienst, overwerk voor schaal 11 en de status van de afspraken met vakorganisaties bij de splitsing.

De medewerkers van document services die zijn teruggekomen bij ING na hun avontuur bij Donelly, hebben te horen gekregen dat het aantal arbeidsplaatsen bij document services zal verminderen. Tevens wordt er bestudeerd op een (al dan niet gedeeltelijke) outsourcing van dit soort werkzaamheden. Reden voor CNV Dienstenbond en de collega-vakorganisaties om sterk te pleiten voor het inzetten van het bemiddelen van werk naar werk. Inmiddels is iedere medewerker preventief boventallig verklaard, zodat zij zich ook kunnen inzetten voor het zoeken naar ander werk. Als u zo'n medewerker bent wil CNV Dienstenbond u ten stelligste aanraden om al uw energie in te zetten op het vinden van werk. Daar heeft u meer aan dan aan de zak met geld die u eventueel kunt krijgen als u geen werk heeft gevonden.

ING heeft ons een presentatie gegeven over de net promotion score (NPS). Het is een methode om ervoor te zorgen het vertrouwen van de klant weer terug te winnen. Het is zowel een meetmethode als een ketenbreed denken; je niet bepalen bij jouw taak alleen, maar met de hele keten waar een klant mee te maken krijgt. Je vraagt aan klanten wat bepalend is om een medewerker goed te beoordelen. De vakorganisaties hebben aangegeven dat het een goede methode lijkt, maar dat het wel een structuurgerichte methode is, terwijl er wellicht een cultuurverandering moet plaatsvinden. Medewerkers zijn tot nu toe altijd afgerekend op hun eigen taak maar moeten nu opeens ook over de schutting kijken. Dat geldt ook voor managers. Zoiets vergt een verandering in het omgaan met je werk, je collega's en je manager; een cultuurverandering.

Het is de bedoeling dat de p-scan niet alleen wordt ingevuld, maar dat de manager ook met de medewerkers in discussie gaat over wat is ingevuld. CNV Dienstenbond heeft aangegeven dat dit niet overal gebeurt. ING erkent dit, maar wil er op aandringen dat die gesprekken wel zullen plaatsvinden. Als u constateert dat er bij u op de afdeling niet over de P-scan gesproken wordt, dan horen wij dat graag van u.

Vakorganisaties hebben aangegeven geschokt te zijn door het feit dat medewerkers gedwongen worden hun employabilitybudget te gebruiken voor door de leidinggevende aan te geven opleidingen. Ook ING was met ons van mening dat dit nadrukkelijk niet de bedoeling is.

De tijdelijke beloningsregeling voor de buitendienst bij RVS is positief ontvangen. De focus ligt nu heel sterk op de reorganisatie. Bij navraag bleek dat de reorganisatie ook plaats zou hebben gevonden als er geen discussie over splitsing zou zijn geweest. Ook omdat door eisen van De Nederlandse Bank de adviseurs aan bepaalde criteria moeten voldoen, zoals certificering. Vanzelfsprekend zullen medewerkers die niet geselecteerd zijn onder het Sociaal Plan vallen en bemiddeld worden naar ander werk.

Omdat er in de cao is afgesproken dat wij zullen kijken naar een beloningsregeling voor de buitendienst is er in 1e aanleg verkennend over dit onderwerp gesproken. Wel hebben wij met elkaar geconcludeerd dat er een beloningsregeling zal komen voor alle buitendienstmedewerkers, waarbij de verhouding vast en variabel inkomen een belangrijk onderwerp is.

Wij hebben bij ING nogmaals aangegeven dat wij ons niet kunnen vinden in het structureel overwerk van medewerkers in salarisschaal 11. Wij nemen dan ook geen genoegen met het ontkennen van het probleem door ING.

Vakorganisaties hebben aangegeven bij ING dat er tot eind 2012 afspraken zijn met vakorganisaties, die niet eenzijdig gewijzigd kunnen worden.

Wilt u digitale informatie van CNV Dienstenbond ontvangen over de splitsing dan kunt u uw mailadres doorgeven aan secretariaat@remove-this.cnvdibo.nl.

Voor opmerkingen kunt u terecht bij uw bestuurder mevrouw Ike Wiersinga (i.wiersinga@remove-this.cnvdibo.nl).