Gemeente Boekel


Legaliseren grondgebruik

Legalisering groenstroken en reststroken van de gemeente Boekel

Veel inwoners van Boekel zijn eigenaar van een huis op eigen grond. Vaak grenst de grond aan openbaar groen of andere voorzieningen van de gemeente. Soms wordt een stuk gemeentegrond ongevraagd in gebruik genomen. Vanaf september 2010 gaat de gemeente Boekel het illegaal grondgebruik in beeld brengen.

Inwoners trekken wel eens hun tuin een stukje verder door, plaatsen schuren en schuttingen op gemeente-eigendom of eigenen zich extra parkeerplaatsen toe. De gemeente Boekel gaat vanaf september 2010 starten met het inventariseren van het illegaal grondgebruik in de openbare ruimte. Illegaal grondgebruik is wettelijk niet toegestaan en schept rechtsongelijkheid ten aanzien van burgers die zich wel aan de regels houden.

Op basis van de inventarisatie zal de gemeente Boekel alle inwoners aanschrijven die gemeentegronden illegaal in gebruik hebben genomen, met als doel om het illegaal gebruik op te heffen. Het beleid van de gemeente Boekel maakt het mogelijk dat in sommige gevallen aangrenzende grond wordt verkocht. Bij mogelijke verkoop kijkt de gemeente naar de functie van de groenstrook. Bij bepaalde functies van een groenstrook (bijvoorbeeld strijd met het bestemmingsplan, de aanwezigheid van kabels/leidingen, behoud van groen in de gemeente) zal de strook echter niet voor verkoop in aanmerking komen.

Indien verkoop niet mogelijk is zal de gemeente Boekel overgaan tot terugvordering.
Burgers die een stuk gemeentegrond in gebruik hebben genomen worden uitgenodigd het formulier Legalisering Gemeentegrond voor 1 oktober aanstaande in te vullen. Het formulier is te downloaden via deze onder Formulieren of te verkrijgen aan de balie van het gemeentehuis te Boekel, St. Agathaplein 2.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Grondbedrijf van de gemeente Boekel, mevrouw J. van Bergen (tel. 0492 - 326800).