Gemeente Oirschot

Asfaltonderhoud aan de weg Notel

Â

Een gedeelte van de weg Notel is in het asfaltonderhoudsplan 2010 opgenomen.

We gaan hier diverse onderhoudswerken uitvoeren.

Het gaat om het weggedeelte van de Montfortlaan tot aan de Schansstraat.

Waar bestaan deze werkzaamheden uit:


* Aanpassen van de 7 aanwezige sluisjes en het aanbrengen van 2 extra sluisjes.


* De aanwezige goten en graskeien opnieuw aanbrengen


* Een nieuwe asfaltdeklaag aanbrengen.


* Gedeelte tussen de Geer en de Korenaar de bestrating aanpassen aan de (Brink)omgeving.

Â

Uitvoering:

De aannemer start in week 33 met de werkzaamheden en het gehele werk wordt afgerond in week 38.

Tijdens de werkzaamheden wordt de weg voor doorgaand verkeer gesloten.

Voor de bewoners aan de Notel (die wonen aan het gedeelte tussen de Montfortlaan en de Schansstraat) is het altijd mogelijk om hun perceel te bereiken.

Â

De werkzaamheden brengen ongetwijfeld enige overlast met zich mee maar we proberen die tot een minimum te beperken.

Â

Vragen:

Als u vragen heeft over het werk of u wilt meer informatie neem dan contact op met de heer Jan Timmermans die namens de gemeente het werk gaat begeleiden.

Hij is te bereiken op telefoonnummer (0499) 583 429.