Gemeente Ameland


Verordening toelage uitwonende studerendenTijdens de raadsvergadering van 28 juni 2010 heeft de gemeenteraad de beleidsregel Verordening toelage uitwonende studerenden gemeente Ameland 2010 vastgesteld. In aanvulling op de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet op het kindgebonden budget regelt deze verordening een toelage ten behoeve van uitwonende studerenden. Deze beleidsregel is op 1 augustus 2010 in werking getreden en ligt voor belangstellenden tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage op de afdeling Welzijn. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Erica de Vries, telefoonnummer (0519) 555 571.