Gemeente Borsele

Ontwerp wijzigingsplan Borsels Buiten, gedeelte 's-Heerenhoeksedijk en Ovezandseweg 9, 2010

Inhoud wijzigingsplan

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om:

* De agrarische bestemming van de adressen 's-Heerenhoeksedijk 5 in 's-Heerenhoek en Ovezandseweg 9 in Ovezande te wijzigen naar de bestemming "Woondoeleinden".

* Een agrarisch bouwblok van 1 ha neer te leggen op een perceel aan de 's-Heerenhoeksedijk in 's-Heerenhoek. Dit perceel is kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie K, nr. 633. Dit bouwblok wordt neergelegd om het verplaatsen van het bestaande agrarisch bedrijf aan de 's-Heerenhoeksedijk 5 in 's-Heerenhoek mogelijk te maken.

Inzage

Het ontwerp wijzigingsplan ligt samen met het ontwerp besluit vanaf 5 augustus 2010 t/m 15 september 2010 ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. U kunt deze stukken ook digitaal inzien via deze website.

Publicatie Bevelandse Bode 4 augustus 2010