Foto-expostie "10 jaar Olaf Klyn Photography"


BROEK IN WATERLAND, 20100804 -- Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Olaf Klyn Photography exposeert de Broekse fotograaf Olaf Klijn van 1 augustus t/m 30 september 2010 een selectie uit zijn werk in de Protestantse Kerk te Broek in Waterland, 6 km ten noorden van Amsterdam, onder titel "Keer om waar mogelijk".

De disciplines in de fotografie van Klijn bestaan uit architectuur, landschap, portret en autonoom werk.
De titel van de overzichtsexpositie met 50 werken werd ontleend aan een uitspraak die alle gebruikers van een navigatiesysteem in de auto bekend in de oren zal klinken.
Bij de selectie voor de expositie heeft hij getracht zijn favoriete beelden met een link naar heden en verleden bijeen te brengen.
Het resultaat is een zeer gevarieerde presentatie van zijn werk als gepassioneerd fotograaf.

Er is zojuist een fraai uitgevoerd fotoboek verschenen met als titel "Olaf Klijn, 65 photographs" dat is te bestellen via info@olafklynphotography.com.
Het boek, in formaat 21x24 cm met harde kaft, bevat 78 pagina's met 65 foto's in kleur en zwart-wit, gerelateerd aan architectuur, landschap, portret en autonoom werk.
De oplage is gelimiteerd tot 100 stuks en genummerd en gesigneerd. De prijs bedraagt ¤ 49,95,- incl. verzendkosten binnen Nederland.
Zie voor meer informatie over de foto's, exposities, fotoboeken en publicaties van Olaf Klijn zijn nieuwe website www.olafklynphotography.com.

Ingezonden persbericht