Oosterpark blijft `s nachts open


AMSTEDAM, 20100804 -- Het Oosterpark in Amsterdam blijft `s nachts gewoon open. Eerdere berichten dat het Amsterdamse park in Oost op korte termijn wellicht `s nachts gesloten zou worden, zijn daarmee achterhaald. Dit blijkt na vragen van D66 aan het Dagelijkse Bestuur van het stadsdeel.

Naar aanleiding van berichtgeving in diverse media stelde D66 nogmaals vragen over de veiligheid in het Oosterpark. "Er zijn weliswaar problemen overdag in het park, maar wij ontvingen van omwonenden noch instanties signalen dat er `s nachts zaken gebeuren die een nachtsluiting zouden billijken, aldus deelraadslid Jan-Bert Vroege. "Gelukkig was het dagelijks bestuur van Oost dit met ons eens en werd bevestigd dat een nachtsluiting op korte termijn zeker niet aan de orde is.

D66 vindt dat het Oosterpark ook `s nachts een belangrijke sociale heeft in Oost, een functie die past bij een bruisende en diverse wereldstad. Voor mannen veelal uit culturen waar homoseksualiteit een taboe is, is het park een belangrijke plek om veilig contact te kunnen maken."Het is belangrijk dat iedereen, ook `s nachts, zich veilig kan voelen in het park", aldus Jan-Bert Vroege.

Ingezonden persbericht