Socialistische Partij

SP Amsterdam: pak wachttijden politie aan


04-08-2010 * De SP vraagt burgemeester Van der Laan om de wachttijden bij de politie aan te pakken. Het tekort aan agenten leidt er niet alleen toe dat evenementen onder druk staan, maar er ontstaan ook forse wachttijden voor het doen van een aangifte. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens verlangt maatregelen van de burgemeester: "Van der Laan moet in Den Haag duidelijk maken dat er meer agenten nodig zijn om Amsterdam veilig te houden. En daarnaast is een krachtigere bestrijding van de politiebureaucratie nodig. Agenten moeten op straat kunnen zijn." Uit een item in het AT5-Nieuws van 3 augustus bleek dat een ooggetuige van een autodiefstal pas drie weken later op het politiebureau langs kon komen voor een fotoconfrontatie. Een eerder moment bleek niet mogelijk omdat er geen bevoegd personeel beschikbaar was. De getuige sprak zijn onbegrip hierover uit aangezien het gemakkelijker gaat de dader te herkennen kort nadat die gezien is. Uit het Parool van 4 augustus bleek dat een aangifte van aanranding soms wel vijf dagen op zich laat wachten. Kostbare dagen waarin de dader ongestoord rond blijft lopen en het slachtoffer haar aangifte niet kwijt kan. Ook maakt een wachttijd van vijf dagen de daderherkenning niet makkelijker.

Ivens: "Deze twee gebeurtenissen lijken erop te duiden dat er in de maand juli sprake was van onderbezetting bij de politie in Amsterdam. De politie klaagde onlangs ook over de vele inzet die nodig is bij evenementen waardoor er onvoldoende agenten op het bureau en op straat overblijven. Terwijl er vanuit het Rijk wordt gedreigd met bezuinigingen op de politie, tonen deze gebeurtenissen juist duidelijk aan dat er in Amsterdam behoefte is aan meer agenten."