Gemeente Leusden

Tabaksteeg kavel 459 Leusden

Soort bekendmaking: bouwvergunning

Â

Bouwaanvragen ter inzage

Â

Verzoek om ontheffing bestemmingsplan (art. 3.6 Wro binnenplans)

Â

De volgende bouwaanvragen zijn in strijd met het bestemmingsplan en kunnen alleen met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening worden verleend. Het college van Leusden is voornemens om ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor:

Â

Tabaksteeg, kavel 459, 3832, het oprichten van een woning met berging

Â

De bouwplannen liggen ter inzage van donderdag 12 augustus 2010 tot en met woensdag 22 september 2010 op werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur bij de balie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis.

Â

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden, zowel schriftelijk als mondeling, zienswijzen indienen bij het college van Leusden, Postbus 150, 3830 AD Leusden. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze moet u vooraf een afspraak maken - 033 4961690 - 4961756. Â