Gemeente Lingewaard


Bewaakte fietsenstalling groot succes!

Gemeente Lingewaard heeft op de Huissense Dag, vorige week dinsdag 3 augustus, van 9.30 uur s morgens tot 01.30 uur s nachts een bewaakte fietsenstalling aangeboden aan de bezoekers van dit evenement. Gedurende de dag werd duidelijk dat er een aanzienlijke behoefte bestaat aan het plaatsen van fietsen in een bewaakte stalling en aan meer informatie over de preventie van fietsdiefstal. Er hebben 300 rijwieleigenaren gebruik gemaakt van de fietsenstalling. Met een opbrengst van 0,50 per fiets is Stichting Doe een Wens gesteund.

De hele dag is er volop gebruik gemaakt van de fietsenstalling die voor deze gelegenheid door de gemeente is aangeboden en bewaakt. Ondanks dat er maar één locatie was hebben 300 rijwieleigenaren gebruik gemaakt van de fietsenstalling. Voor 50 cent stond de fiets veilig en werd het goede doel Stichting Doe Een Wens gesteund. Bezoekers spraken uit erg blij te zijn met de mogelijkheid de fietsen veilig te stallen. Voor volgend jaar zal nagedacht worden over een tweede stalling, de verwachting bestaat dat door een tweede stalling tussen 600 en 1000 fietsen gestald zullen worden.

Fietsendiefstal
De fietsenstalling is geplaatst in het kader van een project om fietsendiefstal terug te dringen in Lingewaard. Mensen worden gewezen op de maatregelen die zij zelf kunnen nemen om diefstal te voorkomen. Tevens is het belangrijk dat als je fiets wel gestolen wordt, hier aangifte van te doen bij de politie. Zo wordt beter inzichtelijk op welke momenten fietsendiefstal plaatsvindt en kunnen gemeente en politie adequater actie ondernemen.

Promotieteam
Het promotieteam van het Centrum voor Fietsdiefstal heeft tijdens de braderie, met behulp van flyers, registratiekaartjes, pennen, blocnotes en fietshangers, aandacht gevraagd voor de preventie van fietsdiefstal en het herkennen van een gestolen fiets bij aankoop.

Verenigingen gezocht!
Tijdens de Huissense Kermis zal ook een bewaakte fietsenstalling worden aangeboden. Verenigingen die interesse hebben om deze te bewaken kunnen contact opnemen met Elisabeth Heyer van de gemeente Lingewaard (e.heyer@lingewaard.nl). De opbrengst is dan natuurlijk voor de vereniging.

Fietsstalling

(Geplaatst: 11 augustus 2010)