Gemeente Lingewaal


Ontwikkeling Herwijnen Oost 1e fase nadert voltooiing

Op 5 augustus hebben Jaap van Dam, directeur/bestuurder van KleurrijkWonen en burgemeester Van Ruijven â Van Leeuwen een handtekening gezet onder de realiseringsovereenkomst voor de bouw van 51 woningen in Herwijnen-Oost.

Het gaat om 2 appartementsgebouwen met 30 appartementen en 21 grondgebonden rijwoningen. De appartementen en woningen worden deels verkocht en deels verhuurd. Van de 19 koopwoningen wordt een deel verkocht met een Koopgarantconstructie. Deze constructie houdt in dat u, onder bepaalde voorwaarden, een woning met korting kunt kopen (zie www.kleurrijkwonen.nl). KleurrijkWonen verwacht in het najaar van 2010 te starten met de bouwwerkzaamheden.

Â

Appartementengebouw en woningen

Naast het woon- en zorgcentrum âAvondlichtâ komen 2 kleinschalige appartementencomplexen met een lift en een binnentuin met in totaal 30 (zorg)appartementen. Hier bestaat de mogelijkheid om een pakket aan zorg, hulp en activiteiten van het zorgcentrum âAvondlichtâ af te nemen.

Aan de noordkant van de appartementencomplexen komen 21 grondgebonden rijwoningen met een tuin. Het project krijgt de naam Waijestein.

Â

Bijdrage Goedkope Woningbouw

Het grootste deel van de woningen valt in de betaalbare en goedkope categorie. Door dit bouwproject levert de gemeente een aanzienlijke bijdrage aan het convenant Stimulering Goedkope Woningbouw met de provincie. In het convenant SGW is afgesproken dat vóór juli 2011 bijna 60 goedkope woningen worden opgeleverd. Goedkope woningen zijn koopwoningen tot â¬170.000 v.o.n. en huurwoningen tot ⬠647,54 per maand. In het bouwplan van KleurrijkWonen zitten 37 goedkope woningen.

Â

Lijst inschrijving woningzoekenden

Om in aanmerking te komen voor koopwoningen moeten geïnteresseerden ingeschreven staan op de lijst van woningzoekenden Lingewaal. Op de internetpagina www.lingewaal.nl (onder digitaal gemeentehuis/producten en diensten/formulier) is een inschrijfformulier beschikbaar.

De huurwoningen worden toegewezen op basis van het woonruimteverdeelsysteem van Kleurrijk Wonen en de gemeentelijke huisvestingsverordening. Geïnteresseerden in huurwoningen kunnen bij Kleurrijk Wonen een inschrijfformulier opvragen of voor meer informatie kijken op de internetpagina www.kleurrijkwonen.nl.

Â

Algemene informatie bouwproject Herwijnen Oost

Naast het bouwplan van KleurrijkWonen worden nog drie plandelen ontwikkeld. Door ontwikkelaar Gebr. Blokland zijn inmiddels 22 woningen gebouwd. Door Gebr. Van Willigen worden 11 vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen gebouwd en ontwikkelaar Ax is gestart met de 1e fase van de bouw van 61 woningen. Binnenkort wordt het project afgerond met de uitgifte van 13 vrije kavels.

Â