Ministerie van Buitenlandse Zaken

beantwoording vragen van de leden Driessen en Wilders over het intrekken van alle ontwikkelingshulp aan Suriname

Kamerbrief inzake beantwoording vragen van de leden Driessen en Wilders over het intrekken van alle ontwikkelingshulp aan Suriname

Kamerbrief | 9 augustus 2010

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Driessen en Wilders over het intrekken van alle ontwikkelingshulp aan Suriname. Deze vragen werden ingezonden op 21 juli 2010 met kenmerk 2010Z11147.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Drs. M.J.M. Verhagen

Antwoorden van de heer Verhagen, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Driessen en Wilders (beiden PVV) over het intrekken van alle ontwikkelingshulp aan Suriname.

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht `Bouterse gekozen tot president'? 1)

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Bent u bereid alle ontwikkelingshulp aan Suriname onmiddellijk te stoppen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 2

Nee. Nederland blijft een zakelijke en betrokken relatie met Suriname nastreven. De nieuwe Surinaamse regering zal op haar benoemingen, beleidsvoornemens en beleidsdaden worden beoordeeld. De verplichtingen die Nederland is aangegaan, worden ongewijzigd nagekomen tenzij dit door ontwikkelingen niet meer mogelijk zou zijn.


1) De Telegraaf, 19 juli