KKR & Co. L.P. kondigt resultaten tweede kwartaal 2010 aan

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- 20100812 --

De activa onder beheer (“AUM”) bedroegen per 30 juni 2010 $54,4 miljard, een verhoging ten opzichte van de $46,9 miljard per 30 juni 2009.

De zuivere nettowinst (“ENI”) over het tweede kwartaal van 2010 bedroeg $433,1 miljoen, een verlaging ten opzichte van de pro forma 2 ENI (“ENI”) van $613,5 miljoen voor het tweede kwartaal van 2009. De zuivere nettowinst (“ENI”) voor de eerste zes maanden van 2010 bedroeg $1.107,9 miljoen, een verhoging ten opzichte van de pro forma zuivere nettowinst (“ENI”) van $616,0 miljoen voor de eeste zes maanden van 2009.

Aan vergoedingen gerelateerde inkomsten (“FRE”) bedroegen $63,3 miljoen en $153,7 miljoen over respectievelijk het tweede kwartaal en de eeste zes maanden van 2010, een verhoging ten opzichte van de aan vergoedingen gerelateerde inkomsten (“FRE”)van $53,3 miljoen en $92,9 miljoen in de overeenkomstige periodes van 2009.

De GAAP netto inkomsten toegerekend aan KKR & Co. L.P. bedroegen $29,9 miljoen en $143,7 miljoen voor het tweede kwartaal en de eerste zes maanden van 2010 respectievelijk3.

De boekwaarde bedroeg $5,0 miljard op segmentbasis vertegenwoordigd door $7,37 per aandeel per 30 juni 2010.

KKR kondigt een uitkering van $0,08 per gewoon aandeel voor het tweede kwartaal aan.

KKR ontving een A-rating van Fitch en een A-rating van Standard & Poor's, in beide gevallen een stabiel panorama.

Geconsolideerde resultaten

De geconsolideerde GAAP-resultaten van KKR voor het kwartaal en zes maanden eindigend op 30 juni 2010 waren netto inkomsten toegerekend aan KKR & Co. L.P. van $29,9 miljoen en $143,7 miljoen, respectievelijk en de netto inkomsten toegerekend aan KKR & Co. L.P. per gewoon aandeel van $0,15 en $0,70, respectievelijk. Voor het kwartaal en zes maanden eindigend op 30 juni 2009 bedroegen de netto inkomsten toegerekend aan KKR & Co. L.P. $365,8 miljoen en $311,2 miljoen, respectievelijk. Oorzaak van de verlaging ten opzichte van beide voorgaande periodes waren de volgende factoren die niet van toepassing zijn op het kwartaal en zes maanden eindigend op 30 juni 2009 ten gevolge van de bedrijfsfusie die plaatsvond op 1 oktober 2009: (i) de toewijzing van ongeveer 70% van de inkomsten van KKR aan KKR Holdings L.P., (ii) de uitgifte van kapitaalgebaseerde toekenningen met als gevolg de erkenning van non-cash vergoedingskosten en (iii) de erkenning van uitgaven voor bedrijfsinkomstenbelasting.

--------------------------------------------------------------

1 Sommige financiële richtlijnen die hierin vermeld worden, waaronder de aan vergoedingen gerelateerde inkomsten en de economische nettowinst worden niet gepresenteerd in overeenstemming met algemene administratieve principes die geaccepteerd zijn in de Verenigde Staten van Amerika (“Amerikaanse GAAP”). Zie pagina 7 voor de overeenstemming van dergelijke richtlijnen met financiële resultaten die volgens GAAP worden klaargemaakt.

De hierin vermelde informatie betreffende de rapporteerbare segmenten van KKR worden gepresenteerd alvorens uitwerking te hebben op de verdeling van inkomsten tussen KKR & Co. L.P. en KKR Holdings L.P. en deze vertegenwoordigen als zodanig het totaal van de bedrijfsactiviteiten.

2 Op 1 oktober 2009 voerden KKR en KKR & Co. (Guernsey) L.P. een transactie uit voor een bedrijfsfusie (de “Business Combination”). De bedragen in dit persbericht die op een pro forma basis worden gepresenteerd, hebben invloed op de bedrijfsfusie en daaraan gerelateerde transacties alsof ze op 1 januari 2009 werden afgerond. Zie de opmerkingen bij ongecontroleerde rapporteerbare segmenten van KKR op bladzijde 23 van dit persbericht voor een opsomming van de toepasbare aanpassingen ten gevolge van deze bedrijfsfusie.

3 De geconsolideerde GAAP-resultaten toegerekend aan KKR & Co. L.P. voor het tweede kwartaal en de eerste zes maanden van 2009 waren de GAAP netto inkomsten $365,8 en $311,2 miljoen, respectievelijk. De GAAP-periodes 2010 en 2009 zijn niet direct vergelijkbaar als informatie volgens financiële GAAP-richtlijnen vóór 1 oktober 2009, en geven niet bepaalde aanpassingen weer die voor periodes na 1 oktober 2009 van toepassing zijn ten gevolge van de bedrijfsfusie. Zie “Geconsolideerde resultaten”.

--------------------------------------------------------------

Totaal rapporteerbare segmenten

Het management voert bedrijfsbeslissingen uit, evalueert prestaties en wijst hulpmiddelen toe gebaseerd op de financiële en bedrijfsgegevens en richtlijnen die gepresenteerd worden zonder dat deze van invloed zijn op de consolidatie van fondsen die KKR beheert. Bovendien zijn er andere componenten van de rapporteerbare segmenten van KKR die afwijken van de equivalente GAAP-resultaten op geconsolideerde basis. Deze verschillen worden beschreven in de opmerkingen bij ongecontroleerde rapporteerbare segmenten op bladzijde 23.

De AUM bedroeg per 30 juni 2010 $54,4 miljard, een daling van $0,3 miljard of 0,6% vergeleken met de AUM van $54,7 miljard per 31 maart 2010. Die daling was voornamelijk het gevolg van uitkeringen en schuldaflossingen, gedeeltelijk compenseerd door een stijging van de marktwaarde van de particuliere aandelenportefeuille van KKR.

Fee Paying (honoraria) activa onder beheer (“FPAUM”) bedroegen per 30 juni 2010 $41,6 miljard, een daling van $ 0,9 miljard of 2,1% vergeleken met de FPAUM van $ 42,5 miljard per 31 maart 2010. De daling was voornamelijk het gevolg van schommelingen van de buitenlandse wisselkoers gerelateerd aan verplichtingen in Euro en kapitaalbeleggingen in particuliere aandelenfondsen van KKR, alsmede uitkeringen en schuldaflossingen.

De FRE bedroeg over het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2010 $ 63,3 miljoen, een stijging van $ 10,1 miljoen of 18,9% vergeleken met de pro forma FRE van $53,3 miljoen over het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2010. Voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2010, bedroeg de FRE $153,7 miljoen, een stijging van $60,8 miljoen of 65,4% vergeleken met de pro forma FRE van $92,9 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2009. De stijging van beide vergelijkbare periodes was op de eerste plaats ten gevolge van (i) hogere transactietarieven in het particuliere marktensegment, ten gevolge van het sluiten van aan hogere tarieven gerelateerde investeringen, (ii) hogere tarieven op de kapitaalmarkt ten gevolge van verhoogde activiteit binnen de kapitaalmarkten en het aan kapitaal gerelateerde activiteitensegment, en (iii) prestatiestimulerende tarieveninkomsten in het openbare marktensegment. Deze verhogingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door hogere vergoedingsuitgaven vanwege hogere prestatie en verhoogde andere bedrijfsuitgaven in verband met de expansie van de activiteiten van KKR.

De ENI bedroeg over het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2010 $433,1 miljoen, een daling van $ 180,4 miljoen of 29,4% vergeleken met de pro forma ENI van $613,5 miljoen over het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2009. De daling weerspiegelt lagere inkomstenniveau's met betrekking tot de kapitaalinvesteringen van KKR en lagere carry-rente in haar kapitaalaandelenportefeuille. Terwijl er een verhoging te zien was in de marktwaarde van de investeringen van KKR voor het tweede kwartaal van 2010, was het bedrag van niet gerealiseerde netto inkomsten lager dan het bedrag dat voor het tweede kwartaal van 2009 gerapporteerd werd.

Voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2010 bedroeg de ENI $1,1 miljard, een stijging van $491,9 miljoen of 79,8% vergeleken met de pro forma ENI van $616,0 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2009. De stijging weerspiegelt hogere investeringsinkomsten vanwege hogere inkomstenniveau's gerelateerd aan kapitaalinvesteringen van KKR en hogere carry-rente in haar particuliere aandelenportefeuille.

Particuliere markten

De AUM in het segment particuliere markten bedroeg per 30 juni 2010 $41,0 miljard, een stijging van $ 0,1 miljard of 0,2% vergeleken met de AUM van $ 40,9 miljard per 31 maart 2010. Die stijging was voornamelijk het gevolg van een stijging van de marktwaarde van de particuliere aandelenportefeuille van KKR, gedeeltelijk gecompenseerd door distributies als gevolg van betalingen.

Fee Paying (honoraria) activa onder beheer (“FPAUM”) in het segment particuliere markten bedroeg $35,3miljard per 30 juni 2010, een stijging van $0,6 miljard of 1,6% ten opzichte van de FPAUM van $35,9 miljard per 31 maart 2010. De daling was voornamelijk het gevolg van schommelingen van de buitenlandse wisselkoers gerelateerd aan verplichtingen in Euro en kapitaalbeleggingen in particuliere aandelenfondsen van KKR, alsmede distributies ten gevolge van betalingen, gedeeltelijk gecompenseerd door nieuw ingebracht kapitaal.

De FRE in het particuliere marktensegment bedroeg over het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2010 $42,1 miljoen, een daling van $9,2 miljoen of 18,0% vergeleken met de pro forma FRE van $ 51,3 miljoen over het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2009. De daling was voornamelijk het gevolg van hogere vergoedingsuitgaven en andere bedrijfsuitgaven in verband met de uitbreiding van de activiteiten van KKR, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere transactietarieven ten gevolge van het sluiten van aan hogere tarieven gerelateerde investeringen.

De FRE in het particuliere marktensegment bedroeg over de zes maanden eindigend op 30 juni 2010 $98,3 miljoen, een stijging van $4,9 miljoen of 5,3% vergeleken met de pro forma FRE van $ 93,4 miljoen over de zes maanden eindigend op 30 juni 2009. De stijging was voornamelijk het gevolg van hogere vergoedingsuitgaven en andere bedrijfsuitgaven in verband met de uitbreiding van de activiteiten van KKR, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere transactietarieven ten gevolge van het sluiten van aan hogere tarieven gerelateerde investeringen, gedeeltelijk gecompenseerd door andere bedrijfsuitgaven in verband met de expansie van de activiteiten van KKR.

De ENI in het particuliere marktensegment bedroeg over het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2010 $155,1 miljoen, een daling van $67,8 miljoen of 30,4% vergeleken met de pro forma ENI van $223,0 miljoen over het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2009. De daling is vooral ten gevolge van lagere netto carry-rente. Hogere ongerealiseerde inkomsten in de particuliere aandelenportefeuille van KKR in dit kwartaal leidde tot hogere bruto carry-rente, hoewel deze stijging meer dan voldoende gecompenseerd werd door verhogingen in de toewijzing aan de carry-pool en de terugbetalingen van managementvergoedingen ten gevolge van het feit dat sommige fondsen in 2010 carry-renteinkomsten in 2010 kregen.

De ENI in het particuliere marktensegment bedroeg over het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2010 $348,9 miljoen, een stijging van $136,6 miljoen of 64,3% vergeleken met de pro forma ENI van $212,3 miljoen over de zes maanden eindigend op 30 juni 2009. De stijging is vooral ten gevolge van hogere bruto carry-rente gestuwd door hogere ongerealiseerde inkomsten in de particuliere aandelenportefeuille van KKR. Deze stijging was gedeeltelijk het gevolg van stijgingen in de toewijzing aan de carry-pool en de terugbetalingen van managementvergoedingen. Per 30 juni 2010 was het bedrag dat onderhevig was aan terugbetalingen van managementvergoedingen die in de toekomst de carry-rente kunnen verlagen $68,8 miljoen.

Openbare markten

De AUM in de het segment openbare markten bedroeg per 30 juni 2010 $13,4 miljard, een daling van $0,4 miljard of 2,90% vergeleken met de AUM van $13,8 miljard per 31 maart 2010. De daling was voornamelijk het gevolg van schuldaflossingen, gedeeltelijk gecompenseerd door nieuw ingebracht kapitaal over het kwartaal.

De FPAUM in het segment openbare markten bedroeg per 30 juni 2010 $6,3 miljard, een daling van $0,3 miljard of 4,5% vergeleken met de FPAUM van $6,6 miljard per 31 maart 2010. De daling was voornamelijk het gevolg van schuldaflossingen, gedeeltelijk gecompenseerd door nieuw ingebracht kapitaal over het kwartaal.

De FRE in het segment openbare markten bedroeg over het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2010 $11,8 miljoen, een stijging van $9,8 miljoen vergeleken met de pro forma FRE van $ 1,9 miljoen over het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2009. De FRE bedroeg over de zes maanden eindigend op 30 juni 2010 $27,4 miljoen, een stijging van $24,8 miljoen vergeleken met de pro forma FRE van $2,7 miljoen over de zes maanden eindigend op 30 juni 2009. De stijging in beide vergelijkende periodes was voornamelijk het gevolg van prestatiestimulerende tarieveninkomsten uit KKR Financial Holdings LLC (“KFN”) vanwege zekere benchmarks overschrijdende financiёle prestaties over de periodes van 2010. Deze inkomsten werden niet gerapporteerd in de overeenkomstige periodes van 2009.

De ENI in het segment openbare markten bedroeg over het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2010 $12,2 miljoen, een stijging van $11,7 miljoen vergeleken met de pro forma ENI van $ 0,5 miljoen over het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2009. Voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2010 bedroeg de ENI $28,4 miljoen, een stijging van $27,9 miljoen vergeleken met de pro forma ENI van $0,6 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2009. De stijging in beide vergelijkende periodes was voornamelijk het gevolg van prestatiestimulerende tarieveninkomsten van KFN vanwege zekere benchmarks overschrijdende financiёle prestaties van KFN over de periodes van 2010. Deze inkomsten werden niet gerapporteerd in de overeenkomstige periodes van 2009.

Kapitaalmarkten en voornaamste activiteiten

De FRE in de kapitaalmarkten en het segment voornaamste activiteiten bedroeg over het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2010 $9,5 miljoen, een stijging van $ 9,4 miljoen, vergeleken met de pro forma FRE van minder dan $0,1 miljoen over het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2009. De FRE bedroeg over de zes maanden eindigend op 30 juni 2010 $27,9 miljoen, een stijging van $31,1 miljoen vergeleken met de pro forma FRE van $(3,1) miljoen over de zes maanden eindigend op 30 juni 2009. De stijging in beide vergelijkende periodes was voornamelijk het gevolg van een stijging in de algehele transactieactiviteit op de kapitaalmarkten ten gevolge van een verbetering van het kapitaalmarktenklimaat ten opzichte van de vorige periode en de voortdurende expansie van deze activiteit.

De ENI in de kapitaalmarkten en het segment voornaamste activiteiten bedroeg over het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2010 $265,8 miljoen, een daling van $124,3 miljoen of 31,9%, vergeleken met de pro forma ENI van $390,1 miljoen over het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2009. De daling was voornamelijk toe te schrijven aan lagere niveau's van niet gerealiseerde netto waardering van kapitaalinvesteringen van KKR, ten opzichte van de vorige periode.

Voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2010 bedroeg de ENI in de kapitaalmarkten en het segment voornaamste activiteiten $730,5 miljoen, een stijging van $327,4 miljoen of 81,2% vergeleken met de pro forma ENI van $403,1 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2009. De stijging was voornamelijk toe te schrijven aan hogere niveau's van niet gerealiseerde netto waardering van kapitaalinvesteringen van KKR, ten opzichte van de vorige periode.

KAPITAAL EN LIQUIDITEIT

Per 30 juni 2010 had KKR een beschikbaar kassaldo van $508,1miljoen en $314,1miljoen aan uitstaande schuldverplichtingen. Per 30 juni 2010 had KKR de beschikking over ongeveer $1,6 miljard voor verdere leningen (hierbij is niet inbegrepen een bedrag voor doorlopende kredietfaciliteit van $500,0 miljoen voor gebruik op de kapitaalmarkten dat per 30 juni 2010 niet was opgenomen.

KKR ontving onlangs een A-rating van Fitch en een A-rating van Standard & Poor's, in beide gevallen een stabiel panorama.

Per 30 juni 2010 bedroeg KKR's deel van de totale ongestorte verplichtingen aan haar beleggingsfondsen $1.070,8 miljoen, en bestaat uit de volgende bedragen (in duizenden):

  Verplichtingen

Particuliere markten

2006 Fund $ 414.634
European III Fund 384.080
Asian Fund 171.254
E2 Investors (Bijlagefonds) 29.295
Natuurlijke hulpbronnen 7.500
Andere particuliere marktverplichtingen   348
Totaal particuliere marktverplichtingen   1.007.111
 

Openbare markten

Mezzanine Fund 45.000
Kapitaaloplossingmiddelen   18.700
Totaal openbare marktverplichtingen 63.700
 
Totaal nog te storten verplichtingen $ 1.070.811

UITKERINGEN

Een betaling van $0,08 per gewoon aandeel wordt betaalbaar gesteld op 8 september 2010 aan de geregistreerde aandeelhouders per sluitingstijd op 24 augustus 2010.

AANSLUITENDE GEBEURTENISSEN

KKR heeft ervoor gekozen niet de procedure voort te zetten met betrekking tot de voorgestelde openbare aanbieding van $500 miljoen aan gewone aandelen van KKR, en heeft tot terugtrekking aangevraagd van de inschrijvingsverklaring hiervoor bij de U.S. Securities and Exchange Commission.

TELEFONISCHE VERGADERING

Op dinsdag 10 augustus 2010 om 10.00 EDT (New York City) wordt een telefonische vergadering gehouden om de financiële resultaten te bespreken. U kunt meedoen met de telefonische vergadering door te bellen naar (866) 661-5167 (V.S.) of +1 (913) 981-5520 (buiten de V.S.); u hebt geen code nodig. Daarnaast wordt de telefonische vergadering live uitgezonden over het Internet. U kunt die beluisteren op de pagina Investor Relations van de website van KKR op http://www.kkr.com/kkr_ir/kkr_events.cfm. Een herhaling van de live uitzending zal beschikbaar zijn op de website van KKR of via het telefoonnummer (888) 203-1112 (V.S.) en +1 (719) 457-0820 (buiten de V.S.) / wachtwoord 4833378. Deze begint ongeveer twee uur na de uitzending.

Van tijd tot tijd gebruiken wij onze website als kanaal voor het verspreiden van bedrijfsinformatie. Financise our Web site as a channel of distribution of material company information. Financiële en andere belangrijke informatie met betrekking tot het bedrijf wordt regelmatig hier geplaatst en kan gelezen worden op de pagina voor investeerders (Investor Relations) van KKR www.kkr.com. Ook kunt u automatisch e-mailwaarschuwingen en andere informatie over ons verkrijgen door ons uw e-mail te geven door te gaan naar het gedeelte “Email Alerts” op de pagina voor investeerders (Investor Relations).

OVER KKR

KKR is in 1976 opgericht door en staat onder leiding van Henry Kravis en George Roberts. Het bedrijf is een toonaangevende alternatieve vermogensbeheerder met per 30 juni 2010 wereldwijd $54,4 miljard in activa onder zijn beheer. KKR telt meer dan 600 personeelsleden en 14 kantoren in de hele wereld en beheert activa middels diverse beleggingsfondsen en -rekeningen die zijn verspreid over meerdere vermogensklassen. KKR creëert waarde door operationele expertise in te brengen bij zijn portefeuillebedrijven en door actief toezicht en controle van zijn beleggingen. KKR complementeert zijn beleggingsexpertise en vergroot zijn interacties met beleggers door de relatie met zijn cliënten en platforms van kapitaalmarkten. KKR wordt openbaar verhandeld op de New York Stock Exchange (NYSE: KKR). Voor meer informatie gaat u naar de website van KKR op www.kkr.com.

OP DE TOEKOMST GERICHTE VERKLARINGEN

Dit bericht bevat bepaalde op de toekomst gerichte verklaringen. Op de toekomst gerichte verklaringen zijn gebaseerd op verwachtingen, overtuigingen, plannen, plannen in de toekomst en strategieën, geanticipeerde gebeurtenissen of trends en vergelijkbare uitdrukkingen over zaken die historisch gezien geen feiten zijn. De op de toekomst gerichte verklaringen zijn gebaseerd op de overtuigingen, aannames en verwachtingen van KKR over haar toekomstige prestaties waarbij alle informatie die voor hen op dit moment beschikbaar is in overweging wordt genomen. Deze overtuigingen, aannames en verwachtingen kunnen wijzigen als gevolg van vele mogelijke gebeurtenissen of factoren, die niet allemaal bekend zijn bij KKR, of die niet allemaal onder haar controle zijn. Als er een verandering optreedt kunnen de werkzaamheden, financiële toestand, liquiditeit en resultaten van de activiteiten van KKR, met inbegrip van maar niet beperkt tot activa onder beheer, aan vergoedingen gerelateerde activa onder beheer, aan vergoedingen gerelateerde inkomsten, econonmische netto inkomsten, investeringsverplichtingen in dollars, verplichtingen gerelateerd aan nog te storten bedragen en boekwaarde, ernstig afwijken van wat u in de op de toekomst gerichte verklaringen vindt. Onder andere de volgende factoren kunnen ertoe leiden dat feitelijke resultaten afwijken van de resultaten zoals beschreven in de op de toekomst gerichte verklaringen: de mogelijkheid dat de geanticipeerde voordelen van het gecombineerde bedrijf met KKR & Co. (Guernsey) niet worden behaald; de algemene volatiliteit van de kapitaalmarkten; veranderingen in de bedrijfsstrategie van KKR; de beschikbaarheid, de voorwaarden en het inzetten van kapitaal; beschikbaarheid van bevoegd personeel en kosten van rekrutering en in dienst houden van dergelijke personeelsleden; veranderingen in de bedrijfstak vermogensbeheer, rentevoeten of de economie in het algemeen; slechtere prestaties van de beleggingen van KKR en minder fondsen kunnen werven; en de mate en aard van de concurrentie van KKR. KKR neemt niet de verplichting op zich om op de toekomst gerichte verklaringen te updaten zodat ze omstandigheden of gebeurtenissen weerspiegelen die plaats vinden na de datum waarop dergelijke verklaringen werden gemaakt, tenzij vereist door de wet. Daarnaast is de bedrijfsstrategie van KKR gericht op de lange termijn, en financiële resultaten zijn onderhevig aan een forse volatiliteit. Aanvullende gegevens over factoren die KKR beïnvloeden vindt u op de inschrijvingsdocumentatie van KKR & Co. L.P. op Form S-1 (Reg. No. 333-165414) en andere bij de SEC gedeponeerde documentatie die u kunt vinden op www.sec.gov.

* * * * *

KKR
GECONSOLIDEERDE EN GEGECOMBINEERDE VERKLARINGEN VAN ACTIVITEITEN (GAAP-BASIS - NIET GECONTROLEERD)
(Bedragen in duizenden behalve aandelen en bedragen per aandeel)
           
Kwartaal eindigend op Zes maanden eindigend op

30 juni 2010

30 juni 2009

30 juni 2010

30 juni 2009

Inkomsten
Honoraria $ 87.070 $ 51.482 $ 193.101 $ 90.552
Uitgaven
Vergoedingen en uitkeringen werknemers 348.621 47.907 714.152 93.449
Kosten voor bezetting en gerelateerde kosten 9.510 9.781 19.195 18.666
Algemeen, administratieve en andere 58.046 28.477 135.770 65.880
fondsuitgaven   14.409   11.557   24.777   24.485
Totaal uitgaven   430.586   97.722   893.894   202.480
Inkomsten uit investeringen (Verlies)
Netto inkomsten (Verliezen) van investeringsactiviteiten 1.031.568 2.218.980 3.318.121 1.498.131
Inkomsten van winstuitkeringen 147.373 76,942 590.280 77.642
Rente-inkomsten 56.152 31.780 104.455 58.862
Rente-uitgaven   (10.134)   (20.092)   (23.961)   (42.370)
Totaal inkomsten uit investeringen (Verlies)   1.224.959   2.307.610   3.988.895   1.592.265
Inkosten (Verlies) vóór belastingen 881.443 2.261.370 3.288.102 1.480.337
Inkomstenbelassting   31.283   159   44.735   1.690
Netto inkomsten 850.160 2.261.211 3.243.367 1.478.647
Min: Netto inkomsten (Verlies) toegeschreven aan
Ongecontroleerde belangen in geconsolideerde entiteiten 676.816 1.895.385 2.663.946 1.167.404
Min: Netto inkomsten (Verlies) toegeschreven aan
Ongecontroleerede belangen van KKR Holdings L.P.   143.437   -   435.678   -
Netto inkomsten (Verlies) toegeschreven aan KKR & Co. L.P. $ 29.907 $ 365.826 $ 143.743 $ 311.243
 
Netto inkomsten (Verlies) toegeschreven aan KKR & Co. L.P. per gewoon aandeel (a)
Basis $ 0,15 $ 0,70
Verwaterd (b) $ 0,15 $ 0,70
Gewogen gemiddelde gewone aandelen
Basis 204.902.226 204.902.226
Verwaterd (b) 204.902.226 204.902.226

(a) Vóór de bedrijfsfusie stond het bedrijf van KKR onder leiding van een groot aantal entiteiten, en hiervoor bestond geen individuele holdingonderneming of individuele kapitaalstructuur waarop de historische inkomsten per gewoon aandeel ter informatie berekend konden worden. Om deze reden werd er vóór de bedrijfsfusie geen informatie verstrekt met betrekking tot de inkomsten per gewoon aandeel voor historische periodes vóór de bedrijfsfusie.

(b) Voor het kwartaal en zes maanden eindigend op 30 juni 2010, zijn 478.105.194 van aandelen van KKR Holdings niet inbegrepen in de berekening van verwaterde inkomsten per gewoon aandeel, vanwege het feit dat de uitwisseling van deze aandelen verhoudingsgewijs de aandelen van KKR & Co. L.P. in het bedrijf van KKR zou verhogen, waardoor dit een anti-verwaterd effect op de inkomsten per gewoon aandeel zou veroorzaken, ten gevolge van bepaalde belastingvoordelen die KKR & Co. L.P. vermoedelijk bij deze uitwisseling zal hebben.

KKR
AFSTEMMING VAN TOTAL RAPPORTEERBARE SEGMENTEN AAN VERGOEDINGEN GERELATEERDE INKOMSTEN EN ECONOMISCHE NETTO INKOMSTEN
VOOR NETTO INKOMSTEN TOEWIJSBAAR AAN KKR & CO L.P. (GAAP-BASIS - ONGECONTROLEERD)
( Bedragen in duizenden)
         
Kwartaal eindigend op Zes maanden eindigend op
30 juni 2010 30 juni 2010
Totaal rapporteerbare segmenten aan vergoedingen gerelateerde inkomsten $ 63.336 $ 153.725
Inkomsten uit investeringen 370.589 955.380
Minus: inkomsten toe te schrijven aan niet controlerende belangen   (874 )   (1.250 )
Economische netto inkomsten (verlies) 433.051 1.107.855
Inkomstenbelasting (31.283 ) (44.735 )
Aflossingen van immateriële activa en overige, netto (1.341 ) (3.857 )
Non-cash kapitaal gebaseerde kosten (227.083 ) (479.842 )
Toewijzing aan niet controlerende belangen -
van KKR Holdings L.P.   (143.437 )   (435.678 )
Netto inkomsten toe te schrijven aan KKR & Co. L.P. $ 29.907   $ 143.743  
        Kwartaal eindigend op   Zes maanden eindigend op
30 juni 2009 (a) 30 juni 2009 (a)
Totaal pro forma rapporteerbare segmenten aan vergoedingen gerelateerde inkomsten $ 53.265 $ 92.917
Inkomsten uit investeringen 560.788 523.950
Minus: inkomsten toe te schrijven aan niet controlerende belangen   (566 )   (873 )
Pro forma economische netto inkomsten (verlies) 613.487 615.994
Toewijzing aan carry pool 22.741 22.433
Carry toegewezen aan vroegere KKR-directeuren 38.144 29.262

Inkomsten uit kapitaalinvesteringen door of in naam van KKR-directeuren vóór uitvoering van bedrijfsfusie

38.734 14,836
Economische belangen in verband met het KKR 1996 Fund 36.889 26.569
Elimineren van beheerkosten betaald door KPE vóór uitvoering van bedrijfsfusie 9.409 17.641
Financiёle resultaten van KPE (388.753 ) (404.334 )
Bepaalde vergoedingsaanpassingen (4.251 ) (8.502 )
Inkomsten toe te schrijven aan niet controlerende belangen   532     928  
Totaal werkelijke economische netto inkomsten (verlies) $ 366.932 $ 314.827
Inkomstenbelasting (159 ) (1.690 )
Aflossingen van immateriële activa en overige, netto   (947 )   (1.894 )
Netto inkomsten toe te schrijven aan KKR & Co. L.P. $ 365.826   $ 311.243  

(a) Het segment 2009 financiële informatie wordt gepresenteerd op een pro forma basis en heeft invloed op de bedrijfsfusie en daaraan gerelateerde transacties alsof ze op 1 januari 2009 zijn afgerond, terwijl de 2009 financiële informatie op GAAP-basis gepresenteerd wordt op werkelijke basis. Op dezelfde wijze, de afstemmingen van het segment financiële informatie met de financiële informatie op GAAP-basis voor de periode 2009 wordt gepresenteerd in twee delen: (i) afstemming van het 2009 pro forma segment financiële informatie met de 2009 werkelijke financiële informatie en (ii) een afstemming van het werkelijke 2009 segment financiële informatie met het werkelijke 2009 segment financiële informatie op GAAP-basis.

KKR
STATEN VAN ACTIVITEITEN EN ANDERE GESELECTEERDE FINANCIËLE INFORMATIE
TOTAAL RAPPORTEERBARE SEGMENTEN(ONGECONTROLEERD)
(Bedragen in duizenden)
                 
Kwartaal eindigend op Zes maanden eindigend op
Werkelijk Werkelijk Pro-forma* Werkelijk Pro-forma*

30 juni 2010

31 maart 2010

30 juni 2009

30 juni 2010

30 juni 2009

Honororia
Beheer- en prestatiehonoraria:
Beheerhonoraria $ 110.669 $ 111.029 $ 109.019 $ 221.698 $ 216.657
Prestatiehonoraria   8.350     12.500     -     20.850     -  
Beheer- en prestatiehonoraria   119.019     123.529     109.019     242.548     216.657  
 
Controle- en transactiehonoraria:
Controlehonoraria 20.512 22.532 20.954 43.044 42.914
Transactiehonoraria 37.441 55,534 14.376 92.975 14.567
Vergoedingskredieten   (15.278 )   (14.267 )   (8.794 )   (29.545 )   (10.516 )
Netto controle- en transactiehonoraria   42.675     63.799     26.536     106.474     46.965  
 
Totaal honoraria   161.694     187.328     135.555     349.022     263.622  
 
Uitgaven
Vergoedingen en uitkeringen werknemers 49.431 52.253 38.684 101.684 78.705
Andere bedrijfsonkosten   48.927     44.686     43.606     93.613     92.000  
Totaal uitgaven   98.358     96.939     82.290     195.297     170.705  
 
Aan vergoedingen gerelateerde inkomsten   63.336     90.389     53.265     153.725     92.917  
 
Inkomsten uit investeringen (verlies)
Bruto carry-rente 229.494 323.211 195.213 552.705 145.070
Minus: toewijzing aan carry-pool van KKR (96.029 ) (99.382 ) (27.606 ) (195.411 ) (28.303 )
Minus: Terugbetalingen beheervergoeding   (17.907 )   (83.740 )   -     (101.647 )   -  
Netto carry-rente 115.558 140.089 167.607 255.647 116.767
Overige inkomsten (verlies) uit investeringen   255.031     444.702     393.181     699.733     407.183  
Totaal inkomsten (verlies) uit investeringen   370.589     584.791     560.788     955.380     523.950  
 

Inkomsten (verlies) voor niet controlerende belangen in inkomsten van geconsolideerde entiteiten

433.925 675.180 614.053 1.109.105 616.867

Inkomsten (verlies) toe te schrijven aan niet controlerende belangen

  874     376     566     1.250     873  
 
Economische netto inkomsten (verlies) $ 433.051   $ 674.804   $ 613.487   $ 1.107.855   $ 615.994  
 
 
Activa onder beheer $ 54.398.300 $ 54.708.700 $ 46.865.800 $ 54.398.300 $ 46.865.800
Aan tarieven gerelateerde activa onder beheer $ 41.643.400 $ 42.528.900 $ 41.994.700 $ 41.643.400 $ 41.994.700
Investeringsverplichtingen in dollars $ 1.113.200 $ 1.142.700 $ 562.900 $ 2.255.900 $ 580.900
Nog te storten verplichtingen $ 13.264.200 $ 14.234.800 $ 14.695.766 $ 13.264.200 $ 14.695.766
 

* Alle bedragen die in dit persbericht worden aangegeven op een pro-forma basis hebben invloed op de bedrijfsfusie en hieraan gerelateerde transacties alsof zij op 1 januari zouden zijn afgerond. Zie opmerkingen bij ongecontroleerde rapporteerbare segmenten van KKR op bladzijde 23 van dit persbericht

KKR
STATEN VAN ACTIVITEITEN EN ANDERE GESELECTEERDE FINANCIËLE INFORMATIE
PARTICULIERE MARKTENSEGMENT(ONGECONTROLEERD)
(Bedragen in duizenden)
                 
Kwartaal eindigend op Zes maanden eindigend op
Werkelijk Werkelijk Pro-forma Werkelijk Pro-forma

30 juni 2010

31 maart 2010

30 juni 2009

30 juni 2010

30 juni 2009

Honoraria
Beheer- en prestatiehonoraria:
Beheerhonoraria $ 97.046 $ 98.160 $ 97.089 $ 195.206 $ 192.698
Prestatiehonoraria   -     -     -     -     -  
Beheer- en prestatiehonoraria   97.046     98.160     97.089     195.206     192.698  
 
Controle- en transactiehonoraria:
Controlehonoraria 20.512 22.532 20.954 43.044 42.914
Transactiehonoraria 20.128 25.114 10.400 45.242 10.400
Vergoedingskredieten   (13.872 )   (10.077 )   (8.794 )   (23.949 )   (10.516 )
Netto controle- en transactiehonoraria   26.768     37.569     22.560     64.337     42.798  
 
Totaal honoraria   123.814     135.729     119.649     259.543     235.496  
 
Uitgaven
Vergoedingen en uitkeringen werknemers 38.463 40.841 30.811 79.304 63.430
Andere bedrijfsonkosten   43.237     38.671     37.98     81.908     78.678  
Totaal uitgaven   81.700     79.512     68.309     161.212     142.108  
 
Aan vergoedingen gerelateerde inkomsten   42.114     56.217     51.340     98.331     93.388  
 
Inkomsten uit investeringen (verlies)
Bruto carry-rente 228.413 322.840 195.213 551.253 145.070
Minus: toewijzing aan carry-pool van KKR (95.597 ) (99.233 ) (27.606 ) (194.830 ) (28.303 )
Minus: Terugbetalingen beheervergoeding   (17.907 )   (83.740 )   -     (101.647 )   -  
Netto carry-rente 114.909 139.867 167.607 254.776 116.767
Overige inkomsten (verlies) uit investeringen   (1.462 )   (2.594 )   4.520     (4.056 )   3.089  
Totaal inkomsten (verlies) uit investeringen   113.447     137.273     172.127     250.720     119.856  
 

Inkomsten (verlies) voor ongecontroleerde belangen in inkomsten van geconsolideerde entiteiten

155.561 193.490 223.467 349.051 213.244

Inkomsten (verlies) toe te schrijven aan niet controlerende belangen

  436     (250 )   513     186     933  
 
Economische netto inkomsten (verlies) $ 155.125   $ 193.740   $ 222.954   $ 348.865   $ 212.311  
 
 
Activa onder beheer $ 41.031.100 $ 40.943.100 $ 33.686.100 $ 41.031.100 $ 33.686.100
Aan tarieven gerelateerde activa onder beheer $ 35.317.500 $ 35.901.900 $ 36.813.800 $ 35.317.500 $ 36.813.800
Investeringsverplichtingen in dollars $ 1.055.500 $ 995.500 $ 562.900 $ 2.051.000 $ 580.900
Nog te storten verplichtingen $ 11.901.100 $ 12.844.300 $ 14.695.766 $ 11.901.100 $ 14.695.766
 
Zie opmerkingen bij ongecontroleerde rapporteerbare segmenten van KKR op bladzijde 23 van dit persbericht
KKR
STATEN VAN ACTIVITEITEN EN . ANDERE GESELECTEERDE FINANCIËLE INFORMATIE
OPENBARE MARKTENSEGMENT(ONGECONTROLEERD)
(Bedrag in duizenden)
                 
Kwartaal eindigend op Zes maanden eindigend op
Werkelijk Werkelijk Pro-forma Werkelijk Pro-forma
30 juni 2010 31 maart 2010 30 juni 2009 30 juni 2010 30 juni 2009
Honoraria
Beheer- en prestatiehonoraria :
Beheerhonoraria $ 13.623 $ 12.869 $ 11.930 $ 26.492 $ 23.959
Prestatiehonoraria   8.350     12.500     -     20.850     -  
Beheer- en prestatiehonoraria   21.973     25.369     11.930     47.342     23.959  
 
Controle- en transactiehonoraria
Controlehonorariafees - - - - -
Transactiehonoraria 2.330 5.823 - 8.153 -
Vergoedingskredieten   (1.406 )   (4.190 )   -     (5.596 )   -  

Netto Controle- en transactiehonoraria

  924     1.633     -     2.557     -  
 
Totaal honoraria   22.897     27.002     11.930     49.899     23.959  
 
Uitgaven
Vergoedingen en uitkeringen werknemers 7.474 7.142 5.426 14.616 10.579
Andere bedrijfsonkosten   3.673     4.165     4.603     7.838     10.724  
Totaal uitgaven   11.147     11.307     10.029     22.454     21.303  
 
Aan vergoedingen gerelateerde inkomsten   11.750     15.695     1.901     27.445     2.656  
 
Inkomsten uit investeringen (verlies)
Bruto carry-rente 1.081 371 - 1.452 -
Minus: toewijzing aan carry-pool van KKR (432 ) (149 ) - (581 ) -
Minus: Terugbetalingen beheervergoeding   -     -     -     -     -  
Netto carry-rente 649 222 - 871 -
Overige inkomsten (verlies) uit investeringen   (126 )   508     (1.411 )   382     (2.071 )
Totaal inkomsten (verlies) uit investeringen   523     730     (1.411 )   1.253     (2.071 )
 

Inkomsten (verlies) voor ongecontroleerde belangen in inkomsten van geconsolideerde entiteiten

12.273 16.425 490 28.698 585

Inkomsten (verlies) toe te schrijven aan niet controlerende belangen

  110     145     19     255     27  
 
Economische netto inkomsten (verlies) $ 12.163   $ 16.280   $ 471   $ 28.443   $ 558  
 
 
Activa onder beheer $ 13.367.200 $ 13.765.600 $ 13.179.700 $ 13.367.200 $ 13.179.700
Aan tarieven gerelateerde activa onder beheer $ 6.325.900 $ 6.627.000 $ 5.180.900 $ 6.325.900 $ 5.180.900
Investeringsverplichtingen in dollars $ 57.700 $ 147.200 $ - $ 204.900 $ -
Nog te storten verplichtingen $ 1.363.100 $ 1.390.500 $ - $ 1.363.100 $ -
 
Zie opmerkingen bij ongecontroleerde rapporteerbare segmenten van KKR op bladzijde 23 van dit persbericht
KKR
STATEN VAN ACTIVITEITEN EN ANDERE GESELECTEERDE FINANCIËLE INFORMATIE
KAPITAALMARKTEN EN KAPITAALACTIVITEITENSEGMENT(NIET GECONTROLEERD)
(Bedragen in duizenden)
                 
Kwartaal eindigend op Zes maanden eindigend op
Werkelijk Werkelijk Pro-forma Werkelijk Pro-forma
30 juni 2010 31 maart 2010 30 juni 2009 30 juni 2010 30 juni 2009
Honoraria
Beheer- en prestatiehonoraria :
Beheerhonoraria $ - $ - $ - $ - $ -
Prestatiehonoraria   -   -   -   -   -  
Beheer- en prestatiehonoraria   -   -   -   -   -  
 
Controle- en transactiehonoraria :
Controlehonoraria - - - - -
Transactiehonoraria 14.983 24.597 3.976 39.580 4.167
Vergoedingskredieten   -   -   -   -   -  
Netto controle- en transactiehonoraria   14.983   24.597   3.976   39.580   4.167  
 
Totaal honoraria   14.983   24.597   3.976   39.580   4.167  
 
Uitgaven
Vergoedingen en uitkeringen werknemers 3.494 4.270 2.447 7.764 4.696
Andere bedrijfsonkosten   2.017   1.850   1.505   3.867   2.598  
Totaal uitgaven   5.511   6.120   3.952   11.631   7.294  
 
Aan vergoedingen gerelateerde inkomsten   9.472   18.477   24   27.949   (3.127 )
 
Inkomsten uit investeringen (verlies)
Bruto carry-rente - - - - -
Minus: toewijzing aan carry-pool van KKR - - - - -
Minus: terugbetalingen beheervergoeding   -   -   -   -   -  
Netto carry-rente - - - - -
Overige inkomsten (verlies) uit investeringen   256.619   446.788   390.072   703.407   406.165  
Totaal inkomsten (verlies) uit investeringen   256.619   446.788   390.072   703.407   406.165  
 

Inkomsten (verlies) voor ongecontroleerde belangen in inkomsten van geconsolideerde entiteiten

266.091 465.265 390.096 731.356 403.038

Inkomsten (verlies) toe te schrijven aan niet controlerende belangen

  328   481   34   809   (87 )
 
Economische netto inkomsten (verlies) $ 265.763 $ 464.784 $ 390.062 $ 730.547 $ 403.125  
 
 
Zie opmerkingen bij ongecontroleerde rapporteerbare segmenten van KKR op bladzijde 23 van dit persbericht
KKR
STATEN VAN ACTIVITEITEN
TOTAAL RAPPORTEERBARE SEGMENTEN - WERKELIJK (ONGECONTROLEERD)
Kwartaal eindigende op 30 juni 2010
(Bedragen in duizenden)
           

 

 

 

 

 

 

 

Particuliere marktensegment

Openbare marktensegment

Kapitaalmarkten en belangrijkste activiteiten

Totaal rapporteerbaar segmenten

 
Honoraria
Beheer- en prestatiehonoraria:
Beheerhonoraria $ 97.046 $ 13.623 $ - $ 110.669
Prestatiehonoraria   -     8.350   $ -   8.350  
Beheer- en prestatiehonoraria   97.046     21.973     -   119.019  
 
Controle- en transactiehonoraria:
Controlehonoraria 20.512 - - 20.512
Transactiehonoraria 20.128 2.330 14.983 37.441
Vergoedingskredieten   (13.872 )   (1.406 )   -   (15.278 )
Netto Controle- en transactiehonoraria   26.768     924     14.983   42.675  
 
Totaal honoraria   123.814     22.897     14.983   161.694  
 
Uitgaven
Vergoedingen en uitkeringen werknemers 38.463 7.474 3.494 49.431
Andere bedrijfsonkosten   43.237     3.673     2.017   48.927  
Totaal uitgaven   81.700     11.147     5.511   98.358  
       
Aan vergoedingen gerelateerde inkomsten   42.114     11.750     9.472   63.336  
 
Inkomsten uit investeringen (verlies) )
Bruto carry-rente 228.413 1.081 - 229.494
Minus: toewijzing aan carry-pool van KKR (95.597 ) (432 ) - (96.029 )
Minus: Terugbetalingen beheervergoeding   (17.907 )   -     -   (17.907 )
Netto carry-rente 114.909 649 - 115.558
Overige inkomsten (verlies) uit investeringen   (1.462 )   (126 )   256.619   255.031  
Totaal inkomsten (verlies) uit investeringen   113.447     523     256.619   370.589  
 

Inkomsten (verlies) voor ongecontroleerde belangen in inkomsten van geconsolideerde entiteitenentities

155.561 12.273 266.091 433.925

Inkomsten (verlies) toe te schrijven aan niet controlerende belangen

436 110 328 874
       
Economische netto inkomsten (verlies) $ 155.125   $ 12.163   $ 265.763 $ 433.051  
 
Zie opmerkingen bij ongecontroleerde rapporteerbare segmenten van KKR op bladzijde 23 van dit persbericht
KKR
STATEN VAN ACTIVITEITEN
TOTAAL RAPPORTEERBARE SEGMENTEN - WERKELIJK(ONGECONTROLEERD)
Kwartaal eindigend op 31 maart 2010
(Bedragen in duizenden)
               

 

 

 

Particuliere marktensegment

Openbare marktensegment

Kapitaalmarkt en belangrijkste activiteitensegment

Totaal rapporteerbare segmenten

 
Honoraria
Beheer- en prestatiehonoraria:
Beheerhonoraria $ 98.160 $ 12.869 $ - $ 111.029
Prestatiehonoraria   -     12.500     -   12.500  
Beheer- en prestatiehonoraria   98.160     25.369     -   123.529  
 
Controle- en transactiehonoraria:
Controlehonoraria 22.532 - - 22.532
Transactiehonoraria 25.114 5.823 24.597 55.534
Vergoedingskredieten   (10.077 )   (4.190 )   -   (14.267 )
Netto controle- en transactiehonoraria   37.569     1.633     24.597   63.799  
 
Totaal honoraria   135.729     27.002     24.597   187.328  
 
Uitgaven
Vergoedingen en uitkeringen werknemers 40.841 7.142 4.270 52.253
Andere bedrijfsonkosten   38.671     4.165     1.850   44.686  
Totaal uitgaven   79.512     11.307     6.120   96.939  
       
Aan vergoedingen gerelateerde inkomsten   56.217     15.695     18.477   90.389  
 
Inkomsten uit investeringen (verlies)
Bruto carry-rente 322.840 371 - 323.211
Minus: toewijzing aan carry-pool van KKR (99.233 ) (149 ) - (99.382 )
Minus: Terugbetalingen beheervergoeding   (83.740 )   -     -   (83.740 )
Netto carry-rente 139.867 222 - 140.089
Overige inkomsten (verlies) uit investeringen   (2.594 )   508     446.788   444.702  
Totaal inkomsten (verlies) uit investeringen   137.273     730     446.788   584.791  
 

Inkomsten (verlies) voor ongecontroleerde belangen in inkomsten van geconsolideerde entiteiten

193.490 16.425 465.265 675,180

Inkomsten (verlies) toe te schrijven aan niet controlerende belangen

(250 ) 145 481 376
       
Economische netto inkomsten (verlies) $ 193.740   $ 16.280   $ 464.784 $ 674,804  
 
Zie opmerkingen bij ongecontroleerde rapporteerbare segmenten van KKR op bladzijde 23 van dit persbericht
KKR
STATEN VAN ACTITIVEITEN
TOTAAL RAPPORTEERBARE SEGMENTEN - PRO-FORMA (ONGECONTROLEERD)
Kwartaal eindigend op 30 juni 2009
(Bedragen in duizenden)
           

 

 

 

 

 

 

 

Particuliere marktensegment

Openbare marktensegment

Kapitaalmarkt en belangrijkste activiteitensegment

Totaal rapporteerbare segmenten

 
Honoraria
Beheer- en prestatiehonoraria:
Beheerhonoraria $ 97.089 $ 11.930 $ - $ 109.019
Prestatiehonoraria   -     -     -   -  
Beheer- en prestatiehonoraria   97.089     11.930     -   109.019  
 
Controle- en transactiehonoraria :
Controlehonoraria 20.954 - - 20.954
Transactiehonoraria 10.400 - 3.976 14.376
Vergoedingskredieten   (8.794 )   -     -   (8.794 )
Netto controle- en transactiehonoraria   22.560     -     3.976   26.536  
 
Totaal honoraria   119.649     11.930     3.976   135.555  
 
Uitgaven
Vergoedingen en uitkeringen werknemers 30.811 5.426 2.447 38.684
Andere bedrijfsonkosten   37.498     4.603     1.505   43.606  
Totaal uitgaven   68.309     10.029     3.952   82.290  
       
Aan vergoedingen gerelateerde inkomsten   51.340     1.901     24   53.265  
 
Inkomsten uit investeringen (verlies)
Bruto carry-rente 195.213 - - 195.213
Minus: toewijzing aan carry-pool van KKR (27.606 ) - - (27.606 )
Minus: Terugbetalingen beheervergoeding   -     -     -   -  
Netto carry-rente 167.607 - - 167.607
Overige inkomsten (verlies) uit investeringen   4.520     (1.411 )   390.072   393.181  
Totaal inkomsten (verlies) uit investeringen   172.127     (1.411 )   390.072   560.788  
 

Inkomsten (verlies) voor ongecontroleerde belangen in inkomsten van geconsolideerde entiteiten

223.467 490 390.096 614.053

Inkomsten (verlies) toe te schrijven aan niet controlerende belangen

513 19 34 566
       
Economische netto inkomsten (verlies) $ 222.954   $ 471   $ 390.062 $ 613.487  
 
Zie opmerkingen bij ongecontroleerde rapporteerbare segmenten van KKR op bladzijde 23 van dit persbericht
KKR
STATEN VAN ACTIVITEITEN
TOTAAL RAPPORTEERBARE SEGMENTEN - WERKELIJK (ONGECONTROLEERD)
Zes maanden eindigend 30 juni 2010
(Bedragen in duizenden)
           

 

 

 

 

 

 

 

Particuliere marktensegment

Openbare markten

Kapitaalmarkten en belangrijkste activiteiten

Totaal rapporteerbaar segmenten

 
Honoraria
Beheer- en prestatiehonoraria:
Beheerhonoraria $ 195.206 $ 26.492 $ - $ 221.698
Prestatiehonoraria   -     20.850     -   20.850  
Beheer- en prestatiehonoraria   195.206     47.342     -   242.548  
 
Controle- en transactiehonoraria:
Controlehonoraria 43.044 - - 43.044
Transactiehonoraria 45.242 8.153 39.580 92.975
Vergoedingskredieten   (23.949 )   (5.596 )   -   (29.545 )
Netto controle- en transactiehonoraria   64.337     2.557     39.580   106.474  
 
Totaal honoraria   259.543     49.899     39.580   349.022  
 
Uitgaven
Vergoedingen en uitkeringen werknemers 79.304 14.616 7.764 101.684
Andere bedrijfsonkosten   81.908     7.838     3.867   93.613  
Totaal uitgaven   161.212     22.454     11.631   195.297  
       
Aan vergoedingen gerelateerde inkomsten   98.331     27.445     27.949   153.725  
 
Inkomsten uit investeringen (verlies)
Bruto carry-rente 551.253 1.452 - 552.705
Minus: toewijzing aan carry-pool van KKR (194.830 ) (581 ) - (195.411 )
Minus: Terugbetalingen beheervergoeding   (101.647 )   -     -   (101.647 )
Netto carry-rente 254.776 871 - 255.647
Overige inkomsten (verlies) uit investeringen   (4.056 )   382     703.407   699.733  
Overige inkomsten (verlies) uit investeringen   250.720     1.253     703.407   955.380  
 

Inkomsten (verlies) voor ongecontroleerde belangen in inkomsten van geconsolideerde entiteitenentities

349.051 28.698 731.356 1.109.105

Inkomsten (verlies) toe te schrijven aan niet controlerende belangen

186 255 809 1.250
       
Economische netto inkomsten (verlies) $ 348.865   $ 28.443   $ 730.547 $ 1.107.855  
 
Zie opmerkingen bij ongecontroleerde rapporteerbare segmenten van KKR op bladzijde 23 van dit persbericht
KKR
STATEN VAN ACTIVITEITEN
TOTAAL RAPPORTEERBARE SEGMENTEN - PRO-FORMA (ONGECONTROLEERD)
Zes maanden eindigend op 30 juni 2009
(Bedragen in duizenden)
           

 

 

 

 

 

 

 

Particuliere marktensegment

Openbare marktensegment

Kapitaalmarkten en belangrijkste activiteiten

Totaal rapporteerbaar segmenten

 
Honoraria
Beheer- en prestatiehonoraria:
Beheerhonoraria $ 192.698 $ 23.959 $ - $ 216.657
Prestatiehonoraria   -     -     -     -  
Beheer- en prestatiehonoraria   192.698     23.959     -     216.657  
 
Controle- en transactiehonoraria:
Controlehonoraria 42.914 - - 42.914
Transactiehonoraria 10.400 - 4.167 14.567
Vergoedingskredieten   (10.516 )   -     -     (10.516 )
Netto controle- en transactiehonoraria   42.798     -     4.167     46.965  
 
Totaal honoraria   235.496     23.959     4.167     263.622  
 
Uitgaven
Vergoedingen en uitkeringen werknemers 63.430 10.579 4.696 78.705
Andere bedrijfsonkosten   78.678     10.724     2.598     92.000  
Totaal uitgaven   142.108     21.303     7.294     170.705  
       
Aan vergoedingen gerelateerde inkomsten   93.388     2.656     (3.127 )   92.917  
 
Inkomsten uit investeringen (verlies)
Bruto carry-rente 145.070 - - 145.070
Minus: toewijzing aan carry-pool van KKR (28.303 ) - - (28.303 )
Minus: Terugbetalingen beheervergoeding   -     -     -     -  
Netto carry-rente 116.767 - - 116.767
Overige inkomsten (verlies) uit investeringen   3.089     (2.071 )   406.165     407.183  
Totaal inkomsten (verlies) uit investeringen   119.856     (2.071 )   406.165     523.950  
 

Inkomsten (verlies) voor ongecontroleerde belangen in inkomsten van geconsolideerde entiteiten

213.244 585 403.038 616.867

Inkomsten (verlies) toe te schrijven aan niet controlerende belangen

933 27 (87 ) 873
       
Economische netto inkomsten (verlies) $ 212.311   $ 558   $ 403.125   $ 615.994  
 
Zie opmerkingen bij ongecontroleerde rapporteerbare segmenten van KKR op bladzijde 23 van dit persbericht
KKR
BALANSEN
TOTAAL RAPPPORTEERBARE SEGMENTEN
(Bedragen in duizenden behalve aandelen en bedragen per aandeel)
         
Per 30 juni 2010
 
Particuliere marktensegment   Openbare marktensegment   Kapitaalmarkten en belangrijkste Kapitaalmarkten
en voornaamste activiteiten

segment

Totaal rapporteerbare segmenten
 
Liquide middelen en aan kasmiddelen gelijk te stellen middelen $ 159.131 $ 13.844 $ 335.151 $ 508.126
Investeringen - - 4.450.147 (a) 4.450.147
Ongerealiseerde carry-rente 360.520 872 - 361.392
Overige activa   124.223     56.066   30.621   210.910
Totale activa $ 643.874   $ 70.782 $ 4.815.919 $ 5.530.575
 
Schuldverplichtingen $ - $ - $ 314.051 $ 314.051
Overige passiva   123.604     11.570   31.426   166.600
Totaal aan passiva   123.604     11.570   345.477   480.651
 
Niet-controlerende belangen (1,057 ) 222 19.414 18.579
       
Kapitaal partner $ 521.327   $ 58.990 $ 4.451.028 $ 5.031.345
 
Boekwaarde per aandeel (b) $ 0,76 $ 0,09 $ 6,52 $ 7,37
  Per 31 december 2009
 
Particuliere marktensegment   Openbare marktensegment   Kapitaalmarkten en voornaamste marktensegment   Totaal rapporteerbare segmenten
     
Liquide middelen en aan kasmiddelen gelijk te stellen middelen $ 51.015 $ 9.089 $ 496.554 $ 556.658
Investeringen - - 4.108.359 4.108.359
Ongerealiseerde carry-rente 156.149 - - 156.149
Overige activa   154.964   53.319   55.219   263.502
Totale activa $ 362.128 $ 62.408 $ 4.660.132 $ 5.084.668
 
Schuldverplichtingen $ - $ - $ 733.697 $ 733.697
Overige passiva   84.936   12.300   85.802   183.038
Totaal aan passiva   84.936   12.300   819.499   916.735
 
Niet controlerende belangen 130 527 14.392 15.049
       
Kapitaal partner $ 277.062 $ 49.581 $ 3.826.241 $ 4.152.884
 
Boekwaarde per aandeel (b) $ 0,41 $ 0,07 $ 5,60 $ 6,08
 
(a) Zie de tabel Kapitaalmarkten en het segment Voornaamste activiteiten hieronder in dit persbericht.
 

(b) De boekwaarde per aandeel is gebaseerd op 683,007,420 aandelen op een volledig verwaterde basis die resulteren in de gewone aandelen die KKR & Co. L.P kan uitgeven in ruil voor aandelen in Holdings L.P. voor gewone aandelen van KKR.

KKR
KAPITAALMARKTEN EN VOORNAAMSTE ACTIVITEITENSEGMENT - OVERZICHT VAN INVESTERINGEN
(Bedragen in duizenden, met uitzondering van percentages)
     

 

Per 30 juni 2010

 

 

Marktwaarde als
Markt percentage

Investering

Kosten

waarde van investeringen
 
Particuliere aandeleninvesteringen:

Medebeleggingen in portefeuillebedrijven van particuliere beleggingsfondsen: :

Dollar General Corporation $ 183.332 $ 577.233 13,0 %
HCA Inc. 201.444 455.037 10,2
Alliance Boots GmbH. 301.352 268.913 6,0
The Nielsen Company B.V. 156.839 219.574 4,9
Biomet, Inc. 151.443 151.443 3,4
NXP B.V. 250.000 125.000 2,8
U.S. Foodservice, Inc. 100.000 90.000 2,0
First Data Corporation 135.258 81.155 1,8
Energy Future Holdings Corp. 200.000 60.000 1,3
ProSiebenSat.1 Media AG 226.913 42.592 1,0
KION Group GmbH. 128.058 26.975 0,6
PagesJaunes Groupe S.A. 235.201 25.681 0,6
Capmark Financial Group Inc. 137.321
2.407.161 2.123.603 47,7
Particuliere beleggingsfondsen:
KKR 2006 Fund L.P. 1.176.414 1.239.622 27,9
KKR Millennium Fund L.P. 197.664 178.721 4,0
KKR European Fund, Commanditaire vennootschap 160.690 165.796 3,7
KKR European Fund III, Limited Partnership 156.810 152.976 3,4
KKR Asian Fund L.P. 123.382 140.372 3,2
KKR European Fund II, Commanditaire vennootschap 96.387 68.161 1,5
KKR E2 Investors, L.P. 10.961 12.723 0,3
1.922.308 1.958.371 44,0
 
Andere investeringen 411.179 368.173 8,3
 
Totaal investeringen $ 4.740.648 $ 4.450.147 100,0 %
KKR
KAPITAALMARKTEN EN VOORNAAMSTE ACTIVITEITENSEGMENT - OVERZICHT VAN INVESTERINGEN (VERVOLGD)
(bedragen in duizenden, met uitzondering van percentages)
     

 

Per 30 juni 2010

 

 

Marktwaarde als
Markt percentage

Investering

Kosten

waarde van investeringen
 
Belangrijke samengestelde investeringen: (a)
Dollar General Corporation $ 264.880 $ 798.952 18,0 %
HCA Inc. 260.920 574.420 12,9
Alliance Boots GmbH 443.114 407.054 9,1
Biomet, Inc. 256.358 256.358 5,8
The Nielsen Company B.V. 172.841 240.698 5,4
1.398.113 2.277.482 51,2
Andere portefeuillemaatschappijen (b) 2.931.356 1.804.492 40,5
Andere investeringen 411.179 368.173 8,3
Totaal investeringen $ 4.740.648 $ 4.450.147 100,0 %
 
 
Investeringen in kaart:
Noord-Amerika $ 2.559.013 $ 2.995.747 67,3 %
Europa 1.771.306 1.029.109 23,1
Regio Azië/Pacific 410.329 425.291 9,6
Totaal investeringen $ 4.740.648 $ 4.450.147 100,0 %
 
 
Investeringen per industrie:
Gezondheidssector $ 1.019.662 $ 1.290.725 29,0 %
Detailhandel 600.909 1.072.761 24,1
Financiële diensten 901.688 569.798 12,8
Media/telecommunicatie 763.570 409.289 9,2
Technologie 467.304 372.520 8,4
Industrieel 338.061 268.244 6,0
Energie 456.923 267.954 6,0
Consumentenproducten 171.290 177.822 4,0
Overige 21.241 21.034 0,5
Totaal investeringen $ 4.740.648 $ 4.450.147 100,0 %
 
Onder de belangrijke samengesteld particuliere aandelenbeleggingen vallen de medebelegging in het onderliggende bedrijf uit de portefeuille, de belangen van de commanditaire vennoot en/of beherend vennoot gelijk aan de pro-rata deel van de beleggingen in particuliere aandelenfondsen van KKR en andere particuliere aandelenbeleggingen met marktwaarden van meer dan 5% van de kapitaalmarkten en het segment voornaamste activiteiten per 30 juni 2010.
 
(b) Onder andere portefeuillebedrijven vallen samengestelde particuliere aandelenbeleggingen in portefeuillebedrijven met afzonderlijke marktwaarden van minder dan 5% van de Kapitaalmarkten en het segment Voornaamste activiteiten per 30 juni 2010.
KKR
ACTIVA ONDER BEHEER EN FEE PAYING (HONORARIA) ACTIVA ONDER BEHEER
(Bedragen in duizenden)
         
Activa onder beheer
 
marktensegment Openbare marktensegment segmenten
 
AUM per 31 maart 2010 $ 40.943.100 $ 13.765.600 54.708.700
Nieuw kapitaal 184.900 144.700 329.600
Betalingen (811.800 ) (512.500 ) (1.324.300 )
Buitenlandse valuta's (299.400 ) - (299.400 )
Waardeverandering   1.014.300     (30.600 )   983.700  
AUM per 30 juni 2010 $ 41.031.100   $ 13.367.200   $ 54.398.300  
 
 
Fee Paying (honoraria) activa onder beheer
Particuliere marktensegment Openbare marktensegment Totaal rapporteerbare segmenten
 
FPAUM per 31 maart 2010 $ 35.901.900 $ 6.627.000 $ 42.528.900
Nieuw kapitaal 184.500 144.300 328.800
Betalingen (110.300 ) (512.500 ) (622.800 )
Buitenlandse valuta's (660.100 ) - (660.100 )
Waardeverandering   1.500     67.100     68.600  
FPAUM per 30 juni 2010 $ 35.317.500   $ 6.325.900   $ 41.643.400  
KKR
OVERZICHT INVESTERINGSMIDDELEN (UNAUDITED)
Per 30 juni 2010
 
(bedragen in miljoenen, met uitzondering van percentages)
 
  Investeringsperiode   Bedrag

Particuliere markten

Begin

datum

  Einde

datum

toegezegd   Niet gestort

Verplichtingen

  Percentage toegezegd door beherend vennoot  

Geïnvesteerd

  Gerealiseerd   Resterende

kosten

  Marktwaarde
             
Traditionele fondsen
E2 Investors (Bijlagefonds) 8/2009 11/2011 $ 523,8 $ 389,0 4,3% $ 134,8 $ - $ 134,8 $ 155,1
European Fund III 3/2008 3/2014 5.721,4 3.878,5 4,7% 1.842,9 - 1.842,9 1.723,2
Asian Fund 7/2007 7/2013 4.000,0 2.306,9 2,5% 1.693,1 - 1.693,1 1.988,5
2006 Fund 9/2006 9/2012 17.642,2 4.636,7 2,1% 13.005,5 711,7 12.303,2 13.885,9
European Fund II 11/2005 10/2008 5.750,8 - 2,1% 5.750,8 658,3 5.439,1 3.598,9
Millennium Fund 12/2002 12/2008 6.000,0 - 2,5% 6.000,0 5.523,1 4.385,3 5.509,6
European Fund 12/1999 12/2005   3.085,4     - 3,2%   3.085,4     6.214,3     565,6     1.929,3
 
Totaal Traditionele fondsen   42.723,6     11.211,1   31.512,5     13.107,4     26.364,0     28.790,5
 
Mede-investeringen en overige
Mede-investeringen middelen Verscheidene Verscheidene 1.847,7 432,5 Verscheidene 1.415,2 189,9 1.357,7 1.874,5
Natuurlijke hulpbronnen I 3/2010 (1)   257,5     257,5 2,9%   -     -     -     -
 
Totaal mede-investeringen en overige   2.105,2     690,0   1.415,2     189,9     1.357,7     1.874,5
 
Particuliere markten totaal   44.828,8     11.901,1   32.927,7     13.297,3     27.721,7     30.665,0
 

Openbare markten

Kapitaaloplossingsmiddelen Verscheidene Verscheidene 1.187,7 934,5 Verscheidene 253,2 - 253,2 264,7
Mezzanine Fund 3/2010 3/2015   428,6     428,6 10,5%   -     -     -     -
 
Openbare markten totaal   1.616,3     1.363,1   253,2     -     253,2     264,7
 
Totaal $ 46.445,1   $ 13.264,2 $ 33.180,9   $ 13.297,3   $ 27.974,9   $ 30.929,7
 

(1)Derde verjaardag van de eerste acquisitie

KKR
UITKERINGENBEREKENING
(Bedragen in duizenden, met uitzondering van aandelen en bedragen per aandeel)
 
kwartaal eindigend op
30 juni 2010
 
FRE $ 63.336
Gerealiseerde carry-rente 16.343
Minus: plaatselijke inkomstenbelastingen (1.720 )
Minus: niet controlerende belangen   (874 )
Bruto door KKR uitkeerbare winsten   77.085  
Inkomsten toe te schrijven aan KKR & Co. L.P. (30%) 23.126
Minus: geschatte huidige bedrijfsinkomstenbelastingen (6.990 )
Plus betaling belastingen   -  
Netto liquide middelen voor betaling   16.136  
Uitstaande KKR & Co. L.P. aandelen 204.902.226
Uitkering per KKR & Co. L.P. aandeel $ 0,08

Tijdens het tweede kwartaal van 2010, werd $0,0290 van de Amerikaanse federale belastingen die per algemeen aandeel van KKR wordt afgetrokken, ingehouden in naam van de aandeelhouders van KKR door verschillende instellingen via welke KKR haar activiteiten uitvoert, onder toepassing van Amerikaanse fiscale wetten. Dit bedrag zal worden gerapporteerd als een uitkering in de Bijlage K-1 over 2010 voor iedere aandeelhouder van KKR voor Amerikaanse federale belastingdeclaratie.

Vóór 15 juli 2010 waren de uitkeringen voldaan aan KKR & Co. (Guernsey) L.P. (een commanditaire vennootschap gevestigd op Guernsey die vroeger bij Euronext Amsterdam genoteerd stond), door KKR Management Holdings Corp. (een Delaware corporation) onderhevig aan Amerikaanse federale belastingwetten, waarbij een percentage van 30% werd ingehouden. Per 15 juli 2010 kregen KKR & Co. L.P. (een commanditaire vennootschap gevestigd in Delaware) beursnotering bij de New York Stock Exchange ter vervanging van KKR & Co. (Guernsey) L.P. als relevant vennoot van aandeelhouders van KKR met openbare beursnotering, waarbij KKR & Co. L.P. de opvolger werd van KKR & Co. (Guernsey) L.P. voor Amerikaanse federale belastingdeclaratie. Daar uitkeringen tussen de Amerikaanse entiteiten over het algemeen geen aanleiding geven tot het inhouden van gelden, zijn de uitkeringen die door KKR Management Holdings Corp. aan KKR & Co. L.P. worden voldaan, niet onderhevig aan Amerikaanse federale belastinginhouding.

Voor zoverre de uitkering voor het kwartaal eindigend op 30 juni 2010 door KKR & Co. L.P. aan haar aandeelhouders toewijsbaar is aan personen buiten de Verenigde Staten voor Amerikaanse belastingdeclaratie, bestaat er vermoedelijk inhouding die opgelegd wordt door bemiddelaars waarbij deze aandeelhouders hun aandelen van KKR & Co. L.P. bezitten, gebaseerd op het Kwalificeringsbericht (Qualified Notice) dat uitgevaardigd wordt door KKR & Co. L.P. vóór het moment dat deze uitkeringen worden uitgevoerd.

UITKERINGENBELEID

In verband met het uitkeringenbeleid van KKR, wordt verwacht dat haar uitkeringen aanvankelijk bestaan uit een bedrag inhoudende (i) FRE, (ii) carry-uitkeringen ontvangen van investeringsfondsen van KKR die niet toegewezen zijn als onderdeel van haar carry pool, en (iii) bepaalde belastingcontributies, als deze aanwezig zijn. Verwacht wordt dat van dit bedrag worden afgetrokken (1)bedrijfsbelastingen en van toepassing zijn plaatselijke belastingen, als deze aanwezig zijn, (ii) niet controlerende rentes, en (iii) bedragen waarvan KKR bepaalt dat deze noodzakelijk of geschikt zijn voor het uitvoeren van haar activiteiten en andere zaken die hierboven beschreven zijn.

De declaratie en betaling van iedere uitkering zijn onderhevig aan de discretie van de raad van bestuur van de algemene partner van KKR & Co. L.P. en de voorwaarden van haar commanditaire vennootschapovereenkomst. Er bestaat geen garantie dat de uitkeringen zullen worden uitgevoerd als bedoeld of dat zij worden uitgevoerd, noch zal worden gegarandeerd dat deze voldoende zijn voor het betalen van de huidige belastingverplichtingen van iedere particuliere aandeelhouder van KKR in of buiten de V.S.

Opmerkingen bij ongecontroleerde rapporteerbare segmenten

De rapporteerbare segmenten van KKR worden gepresenteerd voorafgaand aan de toewijzing van inkomsten tussen KKR & Co. L.P. en KKR Holdings L.P. en vertegenwoordigen als zodanig de bedrijfsactiviteiten in totaal. De toewijsbare porties FRE en ENI van de Group Holding worden berekend als ongeveer 30% van gepresenteerde bedragen minus van toepassing zijnde inkomstenbelastingen.

De FRE en ENI die werden gerapporteerd voor de perioden voorafgaand aan 1 oktober 2009 weerspiegelden niet bepaalde aanpassingen die van toepassing zijn voor perioden na 1 oktober 2009 als gevolg van de bedrijfsfusie, waarin items zijn opgenomen als:

  • de uitsluiting van ongeveer 40% van de carry toegewezen aan de carry-pool van directeuren van KKR;
  • de uitsluiting van de marge tussen ontvangen en betaalde rente toegewezen aan voormalige directeuren van KKR;
  • de uitsluiting van het kapitaal belegd door of namens de beherende vennoten van particuliere beleggingsfondsen van KKR van voor de voltooiing van de bedrijfsfusie en alle eventuele rendementen daarop;
  • de uitsluiting van de economische belangen geassocieerd met het KKR 1996 Fund.
  • de uitsluiting van beheervergoedingen betaald door KKR & Co. (Guernsey) L.P., voorheen KKR Private Equity Investors, L.P. (“KPE”), voorafgaand aan de bedrijfsfusie (“KPE”) aan de beheerbedrijven van KKR;
  • het opnemen van de financiële resultaten van KPE; en
  • bepaalde compensatieaanpassingen waaronder: (a) de uitsluiting van bonussen die werden verdiend door bepaalde directeuren van KKR die niet door openbare beleggers worden vergoed, en (b) het opnemen van salarissen voor directeuren van KKR.

Gegeven het belang van deze aanpassingen zijn de vergelijkingen met alle perioden voorafgaand aan 1 oktober 2009 in dit persbericht op een pro forma basis met effect op de bovenvermelde aanpassingen. Voor een nadere bespreking van de aanpassingen die zijn gerelateerd aan de bedrijfsfusie, raadpleegt u de inschrijvingsverklaring van KKR op Form S-1 (Registratienr. 333-165414), die u kunt vinden op de webpagina voor investeerders (Investor Relations) op www.sec.gov.

De voornaamste prestatiematen bij het evalueren van de rapporteerbare bedrijfssegmenten van KKR zijn hieronder samengevat. Deze maten worden gebruikt door het management voor haare segmenten bij het maken van strategisch aan te wenden middelen en andere bedrijfsbeslissingen.

Aan vergoedingen gerelateerde inkomsten (“FRE”)bestaan uit het segment bedrijfsopbrengsten, minus het segment bedrijfsonkosten. De componenten van FRE op basis van segmenten verschillen van de equivalente Amerikaanse GAAP-bedragen op een gecombineerde basis als gevolg van: (i) het insluiten van beheersvergoedingen verkregen uit geconsolideerde fondsen die in consolidering werden geëlimineerd; (ii) het uitsluiten van de uitgaven van geconsolideerde fondsen; (iii) het uitsluiten van kosten met betrekking tot de afschrijving van immateriële activa; (iv) het uitsluiten van kosten met betrekking tot carry-pool toerekeningen; (v) het uitsluiten van natura kapitaalkosten en andere natura vergoedingskosten; vi) de uitsluiting van bepaalde te vergoeden uitgaven, en (vii) de uitsluiting van bepaalde niet-terugkerende items.

Economische netto inkomsten(“ENI”) is een maat van rentabiliteit voor de rapporteerbare segmenten van KKR en bestaat uit (i) FRE; (ii) plus het segment inkomsten uit beleggingen, minus de toerekeningen voor carry-pool en terugbetalingen managementvergoeding; (iii) minus bepaalde economische belangen in segmenten van KKR die in bezit zijn van derde partijen. ENI verschilt van de netto inkomsten op een Amerikaanse GAAP- basis als gevolg van (i) de uitsluiting van de items zoals vermeld in FRE hierboven; (ii) de uitsluiting van inkomsten uit beleggingen met betrekking tot niet controlerende belangen; en (iii) de uitsluiting van inkomstenbelastingen.

Activa onder beheer(“AUM”) vertegenwoordigen de activa waaruit KKR recht heeft op het innen van vergoedingsinkomsten, carry-rente en algemeen kapitaal van partners. KKR berekent het bedrag van de AUM voor elke datum als de som van: (i) de marktwaarde van de beleggingen van de investeringsfondsen van KKR plus de ongestorte investeringsverplichting van deze fondsen; (ii) de marktwaarde van beleggingen in onze medebeleggingen; (iii) de netto vermogenswaarde van bepaalde vaste inkomstenproducten van KKR; en (iv) de waarde van uitstaande gestructureerde financiële middelen. Merk op dat de berekening van KKR van AUM kan afwijken van de berekeningen van andere vermogensbeheerders en dat daardoor onze berekeningen van de AUM niet kunnen worden vergeleken met vergelijkbare berekeningen zoals gepresenteerd door die andere vermogensbeheerders. De definitie van AUM door KKR is niet gebaseerd op enige definitie van AUM die is beschreven in de overeenkomsten die de door het bedrijf beheerde beleggingsfondsen, middelen of rekeningen reguleren.

Opmerkingen bij ongecontroleerde rapporteerbare segmenten van KKR (vervolg)

Fee Paying (honoraria) AUM (“FPAUM”) vertegenwoordigt alleen die activa onder beheer waarvan KKR honoraria ontvangt. FPAUM is de som van alle afzonderlijke vergoedingsbases die worden gebruikt om de honoraria van KKR te berekenen en verschilt van AUM op de volgende punten: (i) activa waarvoor KKR geen vergoeding ontvangt zijn uitgesloten (oftewel de activa waarvan KKR uitsluitend carry-rente ontvangt) en (ii) bepaalde honoraria van KKR, voornamelijk in haar particuliere beleggingsfondsen, zijn weergegeven gebaseerd op investeringsverplichtingen en belegd kapitaal, tegenovergesteld aan marktwaarde omdat honoraria niet afhangen van de wijzigingen in marktwaarde van onderhavige investeringen.

Particuliere aandelen belegd in dollars is het totale bedrag van kapitaalverplichtingen tijdens een bepaalde periode belegd door beleggingsfondsen van KKR en carry-dragende co-investeringsmiddelen. Onder dergelijke bedragen vallen: (i) kapitaal belegd door fondsbeleggers en co-investeerders waaruit KKR het recht heeft op een carry-rente en (ii) kapitaal belegd door KKR.

Ongestorte aandelenverplichtingen vertegenwoordigen vlottende investeringsverplichtingen die beleggingsfondsen van KKR en carry-dragende co-investeringen van partners hebben ontvangen om kapitaal bij te dragen bij het beleggen voor toekomstige investeringen.

De volgende punten dienen in overweging te worden genomen ter beoordeling van de rapporteerbare segmenten van KKR:

Vergoedingskredieten vereisen dat KKR een deel van alle eventuele beheer- en transactiehonoraria ontvangen van portefeuillebedrijven met commanditaire vennoten in sommige van haar investeringsfondsen deelt. Onder vergoedingskredieten vallen niet de honoraria die niet zijn toe te schrijven aan een belegging van een fonds in een portefeuillebedrijf en bedraagt in het algemeen 80% van de beheer- en transactiehonoraria nadat de aan het fonds gerelateerde uitgaven zijn geïnd.

De carry-pool van KKR vertegenwoordigt een deel van de carry-rente die is verdiend in relatie met zekere actieve en toekomstige beleggingsfondsen en co-investeringsmedia die aan haar opdrachtgevers, andere specialisten en geselecteerde personen worden toegekend.

Terugbetalingen beheervergoeding vertegenwoordigen 20% van alle contante beheerhonoraria die werden verdiend bij commanditaire vennoten in het geval dat voor bepaalde investeringsfondsen van KKR een carry-rente erkend wordt. Op het moment dat het fonds een carry-rente kent voor een bedrag dat voldoende hoog is om 20% van de verdiende beheerhonoraria of een deel daarvan te dekken, wordt de carry-rente verminderd zodat die niet hoger is dan 20% van de verdiende beheervergoedingen.

Niet controlerende belangen vertegenwoordigen economische belangen die (i) een voormalige directeur een totaal toekent van 1% van de winsten en verliezen van beheerbedrijven van KKR tot een toekomstige datum en (ii) een derde partij van beleggers een totaal van 2% van de aandelen in haar kapitaalmarkten toewijst.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

CONTACT:
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
Beleggersrelaties:
Jonathan Levin, +1-877-610-4910 (U.S.) / +1-212-230-9410
investor-relations@kkr.com
of
Media:
Peter McKillop of Kristi Huller, + 1-212-750-8300

media@kkr.com

Ticker_symbol NYSE:KKR
ISIN US48248M1027