Ingezonden persbericht


Steeds meer reacties via internet

Slaagkans voor woningzoekende is gedaald

De slaagkans voor woningzoekenden is in 2009 13% en daarmee gedaald ten opzichte van 2008 toen de slaagkans nog 15% was. Jongeren tot 25 jaar zagen de slaagkans dalen van 12% in 2008 naar 9% in 2009. De slaagkans voor de categorie 25 tot 40 jaar was in 2009 15%, terwijl dit in 2008 nog 19% was. Bij woningzoekenden van 55 en ouder is de slaagkans met 9% gelijk gebleven. De belangrijkste oorzaak voor de lagere slaagkans komt door de toename van het aantal woningzoekenden.

Dit blijkt uit de rapportage 2009 over de verdeling van de huurwoningen van Wooncompagnie in de gemeenten Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringermeer en Zijpe én de kernen Wieringerwaard (gemeente Anna Paulowna) en Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West (gemeente Medemblik). Nieuw in de rapportage zijn de kernen Blokker (gemeenten Hoorn) en Hoogwoud (gemeente Opmeer), waar Wooncompagnie in 2009 huurwoningen heeft opgeleverd.

Uit de rapportage Woonruimteverdeling 2009 van Wooncompagnie blijkt dat in 2009 het totaal aantal woningzoekenden in de betreffende gemeenten is toegenomen: van 3.067 naar 3.539. Dit betekent een stijging van 15%. Hoewel de gegevens per gemeente verschillen, is de stijging in de categorie tot 30 jaar gemiddeld 20%. Als het gaat om personen tussen de 30 en 55 jaar is dit 21% en voor wat betreft woningzoekenden boven 55 jaar 6%.

Het aantal woningen dat Wooncompagnie in 2009 heeft aangeboden voor verhuur, is met 478 stabiel gebleven (475 in 2008). De opgeleverde nieuwbouw wordt daarbij gecompenseerd door woningen die vanwege herstructurering niet meer beschikbaar zijn voor verhuur en woningen die bij mutatie te koop worden aangeboden. Circa 93% van de woningen waren in 2009, met een huur tot E535, bereikbaar voor de primaire doelgroep. Het aantal woningen met een huur boven E535 is gestegen, als gevolg van nieuwbouw.

Gemiddeld aantal reacties toegenomen
Het gebruik van internet om op vrijkomende woningen te reageren groeit gestaag. In 2009 zijn 76% van de reacties digitaal ontvangen, in 2008 was dit 70%. Het aantal reacties op geadverteerde woningen is in alle gemeenten gestegen, van gemiddeld 66 naar 80. Met gemiddeld 180 reacties is Schagen de 'populairste' gemeente.

Door de toename van het aantal woningzoekenden en het stabiele aantal beschikbare woningen, is de theoretische wachttijd gestegen tot 8,0 jaar (6,7 in 2008). De stijging van de wérkelijke wachttijd is beperkt van 1,7 tot 1,9 jaar. Het is verder opvallend dat het aantal weigeringen is toegenomen, waarmee de acceptatiegraad is gedaald van 47% tot 42%.

Gelijke en eerlijke kansen
Het aanbodsysteem voor de woonruimteverdeling geeft woningzoekenden gelijke en eerlijke kansen op beschikbare woningen. Reageren op een woning kan alleen nadat de woningzoekende zich heeft ingeschreven en een woonpas heeft ontvangen. Alleen actief woningzoekenden kunnen ingeschreven blijven. Toewijzing van een woning gebeurt op basis van dag-, zoek- en bonuspunten. Voor het opbouwen van punten is niet alleen de inschrijvingsduur van belang, maar ook het actief reageren op vrijkomende woningen door de woonpashouder.
Ingezonden persbericht