VU medisch centrum

Start cursus GGZ inGeest: `Met mij alles goed'


11 augustus 2010

In september start GGZ inGeest met de cursus 'Met mij alles goed - herstelondersteuning bij zelfbeschadiging'. Deze cursus is erop gericht om het inzicht in zelfbeschadigend gedrag te vergroten. Zelfbeschadiging is één van de minst begrepen menselijke overlevingsmechanismen. Het is heftig en confronteert met een werkelijkheid die moeilijk te verdragen is. Ook binnen de geestelijke gezondheidszorg roept zelfbeschadiging vaak sterke reacties van onmacht, ontkenning, boosheid en veroordeling op. Deze reacties staan een constructieve hulpverleningsrelatie in de weg en ondermijnen het herstel.
Deelnemers maken kennis met het door de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging in samenwerking met Hogeschool INHolland ontwikkelde interventiepakket Zelfbeschadiging. Hiermee worden concrete handvatten aangereikt om het herstelproces, de eigen kracht en autonomie van de cliënt te ondersteunen en te versterken. Aan de hand van een casus gaan de deelnemers oefenen. Aan het eind van dag 1 formuleren de deelnemers eigen aandachtspunten, die op het terugkomdagdeel worden besproken. In dit derde dagdeel word gewerkt met door de deelnemers ingebrachte casuïstiek.
Meer informatie: secretariaat opleidingen van GGZ inGeest, tel.
023-5832229.

Jeroen Klompenhouwer
bron: Tracer