Ingezonden persbericht
Hersenstichting


Effect hersentraining op hersenen beperkt

Elke dag storten ontelbare mensen zich op hersenspelletjes, denksporten en puzzels met het doel 'om hun hersenen te trainen' en zo achteruitgang van hun hersenfuncties tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt dat de effecten van hersentraining beperkt zijn. Wat is de stand van zaken in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hersentraining? Dat staat in de nieuwe folder Hersenen en Training van de Hersenstichting die men kan aanvragen via www.hersenstichting.nl.

Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het nut van hersengymnastiek. Daarbij valt te denken aan het maken van rekensommen of taalpuzzels, geheugentesten of 'breinspelletjes' op de (spel)computer. Stimuleren en verbeteren deze oefeningen inderdaad cognitieve vaardigheden als plannen, begrijpen, waarnemen en denken?
Hiernaast kijkt de wetenschap ook of dagelijkse hersenactiviteiten geestelijke achteruitgang kan vertragen. In de nieuwe folder worden voorbeelden gegeven van het wetenschappelijk onderzoek op deze gebieden. Wat doet mentaal actief bezig zijn voor de hersenen?. Er is ook onderzoek dat aantoont dat hersentraining weinig effect heeft op de hersenen. Of dat het effect slechts geldt voor één bepaalde vaardigheid, zoals het onthouden van een rijtje boodschappen.

Wanneer is hersentraining nu zinvol en wat kun je dan het beste doen? Hoofd Voorlichting Riekie van Nies legt uit: 'Om je hersenen met trainingen gezond te houden zijn twee dingen belangrijk. Allereerst: zorg dat je je hersenen aan de gang houdt. Het principe use it, or lose it klopt. Door je mentaal in te spannen blijven de hersenen aan het werk. En ten tweede: kies daarbij een bezigheid die je vooral leuk vindt. Voor de één is dat bridgen, voor een ander pianospelen en voor een derde kruiswoordraadsels oplossen'. Zij adviseert mensen die hun hersenen gezond willen houden om op meerdere fronten actief te blijven. In de folder staan naast het wetenschappelijke onderzoek ook tips hoe je je hersenen het beste aan het werk kunt houden.

De nieuwe folder Hersenen en Training is gratis. Bestellers betalen alleen de verzend- en administratiekosten. De folder is te bestellen via www.hersenstichting.nl of per telefoon 070-3024747.