Waterschap Aa en Maas

Mogelijk stankoverlast in De Mortel

Op woensdagavond 11 augustus is in De Mortel bij het overpompen van mest een slang gesprongen waardoor circa 50 kubieke meter mest is vrijgekomen. Naar schatting is de helft hiervan in de Molenbroekseloop terecht gekomen. Waterschap Aa en Maas is door de agrariër geïnformeerd en zowel de agrariër als het waterschap hebben direct actie ondernomen om de schade te beperken. Stankoverlast in De Mortel en Gemert is niet uit te sluiten.

25 Kubieke meter mest is naar verwachting woensdagavond in de Molenbroekseloop terecht gekomen. De agrariër heeft de calamiteit meteen gemeld en zelf zo veel mogelijk maatregelen genomen om de schade te beperken. Medewerkers van waterschap Aa en Maas hebben ter plaatse beoordeeld dat afdammen geen optie was vanwege de stevige stroming die op de sloot staat.

Omdat de mest niet was te verwijderen uit de waterloop heeft het waterschap besloten om extra water aan te voeren zodat de mest verdund wordt en versneld wordt afgevoerd. De vaste delen van de mest zijn volgens plan voor de stuw blijven hangen. Vanmorgen is besloten om de slootbodem over een lengte van circa 300 meter schoon te maken, om zo de bezonken mest te verwijderen. In de loop van de dag zal dit klaar zijn.

Inwoners van De Mortel en Gemert kunnen mogelijk stankoverlast ervaren veroorzaakt door de verdunde mest die door de sloot wordt meegevoerd. Verwacht wordt dat de overlast in de loop van enkele dagen zal zijn verdwenen.

Waterschap Aa en Maas blijft de situatie in de gaten houden.