Gemeente Heumen

Werkzaamheden Rijksweg N271 t.h.v. Molenhoek

De provincie Gelderland gaat op 17 augustus beginnen met werkzaamheden aan de Rijksweg (N271) in Molenhoek. De werkzaamheden zijn naar verwachting uiterlijk half november klaar.

Wat gaan we doen?
De weg krijgt een nieuw uiterlijk. Er komen smallere rijbanen, vrijliggende fietspaden en nieuwe bushaltes. Het uiterlijk van de weg past dan beter bij de bebouwde kom. Tegelijkertijd wordt de bebouwde kom ingang vanuit Mook naar het zuiden opgeschoven. Ook wordt een nieuw riool aangelegd en een middengeleider gemaakt, geluidsarm asfalt en nieuwe verlichting completeren de reconstructie.

Wanneer is de weg afgesloten?
Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer via een wegomlegging langs het werk geleid. Dit veroorzaakt enig oponthoud en u moet rekening houden met vertraging. In het weekend van 18 en 19 september en 23 en 24 oktober wordt de weg echter voor al het verkeer afgesloten van vrijdagavond 19.00 uur tot maandagmorgen 6.00 uur. Het verkeer wordt dan omgeleid met borden langs de weg. Ook fietspaden worden tijdens het werk voor langere tijd afgesloten. (Brom)fietsers rijden dan om via de Middelweg.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie, contactgegevens en een overzichtskaart van de geplande werkzaamheden op de pagina Leven > Verkeer & Vervoer > Werk in uitvoering.