Gemeente Binnenmaas

Inloopavond basket-/voetbalkooi in Mijnsheerenland

Op dinsdag 17 augustus a.s. is er in de kantine van het gemeentehuis een inloopavond over de basket-voetbalkooi die de gemeente in het park van Mijnsheerenland wil neerzetten. Van 19.00 tot 20.00 uur kunnen belangstellenden beelden zien van de toekomstige kooi. U bent hartelijk welkom op deze avond. Medewerkers van de gemeente kunnen uw vragen beantwoorden over het bouwwerk en over de procedure.

De gemeente Binnenmaas streeft ernaar om in elke kern een basket-/voetbalkooi of soortgelijke faciliteit neer te zetten. In oktober 2009 hebben jongeren uit Mijnsheerenland in een overleg met de gemeente hun wensen op dit gebied geuit. De jongelui en de gemeente waren het al eens over de plek waar de kooi moet komen: in het park. Die plek ligt voor de hand, omdat er al een voetbalvoorziening is die vaak wordt gebruikt en omdat omwonenden hier naar verwachting de minste overlast zullen ervaren.

De Stichting Behoud park Mijnsheerenland, de watersportverening en de scouting, gebruikers van het park, staan welwillend tegenover de komst van een basket-/voetbalkooi op deze locatie.

Het definitieve ontwerp van de kooi (Boer speeltoestellen, die ook de kooien in s-Gravendeel en Puttershoek heeft geleverd), wordt op de inloopavond op dinsdag 17 augustus gepresenteerd.

Bezwaar maken

De gemeente wil de kooi graag nog dit jaar neerzetten. Omdat de doorlooptijd van de procedure voor de vergunning en de mogelijkheid om bezwaar te maken minimaal 12 weken is, heeft de gemeente ervoor gekozen de vergunning ondanks de vakantieperiode toch aan te vragen. Bij langer wachten zou de kooi er pas volgend jaar komen.
De vergunning wordt naar verwachting eind augustus verleend. Daarna kunnen belanghebbenden bezwaar maken.