Gemeente Boarnsterhim


Werkzaamheden Broekhùsterwei Aldeboarn

Aansluitend op de inmiddels grotendeels uitgevoerde herstructurering in Aldeboarn is er door gemeente Boarnsterhim opdracht gegeven om de riolering in de Broekhusterwei te vervangen, het regenwater van de rijbaan af te koppelen, de beschoeiing van de vijver in de begraafplaats te vervangen en de straat voor zover mogelijk opnieuw in te richten.
De werkzaamheden gaan van start, na de vakantieperiode, in week 33. Dinsdag 17 augustus zal de aannemer, DVJ te Joure, beginnen met het opbreken van de rijbaan vanaf de kruising met de Prikwei. De Broekhusterwei zal vanaf dan gestremd zijn voor alle verkeer.

Er wordt rekening gehouden met de Gondelvaart Aldeboarn die alweer voor de 65^e keer wordt georganiseerd (vrijdag 27 augustus 2010). Vanaf donderdag 26 augustus zijn in ieder geval de kruising met Prikwei en de kruising met de Janco Douwamastrjitte open voor het verkeer. De Broekhusterwei blijft tussen de beide kruisingen afgesloten. Na de Gondelvaart wordt het laatste deel van de Broekhusterwei gestremd voor het verkeer zodat ook hier de geplande werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden.

Totaal zullen de werkzaamheden 6 weken in beslag nemen. Gebruikers van de garageboxen in de Broekhusterwei moeten er rekening mee houden dat de inrit tijdens deze periode niet of beperkt te gebruiken is.