Rijksoverheid


Kamerbrief met eindrapport Nulmeting Wet Bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Kamerbrief met eindrapport Nulmeting Wet Bewaarplicht telecommunicatiegegevens

PDF document | 3 pagina's | 60 Kb

Kamerstuk | 17-08-2010 | EZ

Download

Brief aan de Eerste Kamer over het eindrapport Nulmeting Wet Bewaarplicht telecommunicatiegegevens.

Bijlagen

Eindrapport Nulmeting Wet Bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens op 7 juli 2009 heeft de minister van ...

Rapport | 17-08-2010 | EZ, Justitie

Afzender


* Ministerie van Economische Zaken

Zie ook


* Telecomwet- en regelgeving
Onderwerp | EZ

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051