Gemeente Wijdemeren


Huurtarieven accommdaties gelijkgetrokken

Huurtarieven accommdaties gelijkgetrokken

Huurtarieven voor gemeentelijke accommodaties geharmoniseerd.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met nieuw accommodatiebeleid. Belangrijk punt daarin is dat de tarieven voor het huren van gemeentelijke accommodaties gelijkgetrokken worden.

Einde aan ongelijkheid
Tot nu toe is er geen eenduidig accommodatiebeleid in de gemeente. Een gevolg daarvan is, dat diverse verenigingen verschillende huurtarieven betalen voor het gebruik van gemeentelijke eigendommen, zoals gebouwen of speelvelden. Aan die ongelijkheid kan met het nu voorgestelde accomodatiebeleid een einde komen.

Twee varianten

1. Een maatschappelijke of gesubsidieerde organisatie kan een gemeentelijk eigendom huren voor een huurprijs van 35 per m2 per jaar. De regeling wordt in 2016 van kracht, tot die tijd geldt een overgangsregeling.

2. Een maatschappelijke of gesubsidieerde organisatie kan er, onder voorwaarden, ook voor kiezen om 1/3 van de totale investering te betalen. De gemeente betaalt dan ook 1/3 deel. Het resterende 1/3 deel wordt door de gemeente beschikbaar gesteld, maar moet door de organisatie binnen 25 jaar rentevrij worden terugbetaald.

Andere organisaties
Kinderopvanginstellingen gaan het kostendekkend tarief van 100 betalen, voor commerciële organisaties gaat de gemeente een marktconform huurtarief hanteren van 100 of meer.

Voetbalvelden
Het onderhoud van alle voetbalvelden kan worden geprivatiseerd. Daarmee nemen de personele lasten voor de gemeente af. De voetbalverenigingen ontvangen dan een onderhoudsbijdrage die gebaseerd is op landelijke gemiddelden. Met de verenigingen moet worden overlegd over de uitwerking hiervan.

Hogere kosten
De nieuwe huurtarieven betekenen voor diverse verenigingen hogere huurkosten en/of een lagere bijdrage voor het onderhoud van velden. De overgangsregeling biedt verenigingen de mogelijkheid om hogere inkomsten te genereren, bijvoorbeeld door multifunctioneel gebruik en onderhuur van ruimten en speelvelden.

De accommodatienota wordt op 24 augustus in de commissie maatschappelijke zaken besproken, op 19 september volgt behandeling in de gemeenteraad.

(17-08-2010)