Gemeente Den Helder

Mantelzorg voor dieren 2010-08-17

Voor veel ouderen zijn huisdieren van groot belang voor hun kwaliteit van leven. Zeker als zij al vele jaren een band hebben met het dier. In het dierenwelzijnsbeleid van de gemeente wordt dit belang benadrukt, net als de rol die vrijwilligers hier in hebben. Stichting de Kattenboet onderkent dit belang ook en start in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Den Helder het project Mantelzorg voor Katten.

Met het ouder worden nemen functiebeperkingen vaak toe, terwijl in veel gevallen het sociale netwerk kleiner wordt. Hierdoor kunnen ouderen problemen krijgen met de verzorging van hun huisdier, terwijl dit dier voor hen juist zo belangrijk is. Het project Mantelzorg voor Katten heeft tot doel om ouderen, wanneer nodig, tijdelijk te ondersteunen bij de verzorging van hun huisdier. Zo kunnen mens en dier zolang mogelijk van elkaars gezelschap genieten, ook in een zorginstelling. Vrijwilligers van Stichting de Kattenboet bezoeken ouderen en hun kat(ten) en bieden praktische hulp. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de kattenbak verschonen, de kat medicijnen geven of borstelen. Ook kan een vrijwilliger de kat naar de dierenarts brengen indien noodzakelijk.

Kan de eigenaar tijdelijk niet voor het dier zorgen, bijvoorbeeld vanwege een ziekenhuisopname, dan bemiddelt de vrijwilliger van Stichting de Kattenboet bij het vinden van een tijdelijk opvangadres voor deze periode. Indien de oudere de zorg voor het dier definitief niet meer kan dragen, kan de Stichting in samenwerking met de Dierenbescherming regio Kop van Noord-Holland helpen met het zoeken van een nieuw thuis voor het dier.

De gemeente Den Helder juicht dit initiatief toe en hoopt dat meer vrijwilligers zich inzetten voor de huisdieren van ouderen zodat Mantelzorg voor Dieren in Den Helder een feit wordt. Afhankelijk van de diersoort kan de inzet bestaan uit: vogelkooi schoonmaken, een flinke wandeling met de hond maken of met een dier naar de dierenarts gaan.

Wie dit idee wil ondersteunen en in de praktijk brengen kan zich aanmelden bij de Vrijwilligerscentrale Den Helder: tel. 088-0075250.