Ministerie van Defensie

Defensie duikers onderzoeken verdacht voertuig bij cruiseterminal

17 augustus 2010, 12.16 uur

Bij een preventief bommenonderzoek uitgevoerd door de Duik- en Demonteergroep (DDG) van de Koninklijke Marine in de haven van Rotterdam is gisteravond een verdachte auto aangetroffen. Deze is vervolgens onderzocht en veilig verklaard door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

In verband met de komst van het Amerikaanse fregat USS Taylor controleerden de marineduikers het deel van de haven rondom de cruiseterminal Rotterdam. Hierbij trof het duikteam op circa 50 meter van de afmeerlocatie een auto op de bodem van de Rotterdamse haven aan. Op verzoek van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) heeft een team van de EOD het voertuig onderzocht. Hierbij zijn geen explosieven aangetroffen, waarna de auto is geborgen.

Taken

De Duik- en Demonteergroep ondersteunt steeds vaker de civiele autoriteiten. Zowel bij het opsporen van drugs of stoffelijke overschotten, als bij calamiteiten. Ook voor beveiligingstaken wordt de eenheid ingezet. Zo voert de DDG standaard een preventief bommenonderzoek uit bij staatsbezoeken, evenementen en havenbezoeken van buitenlandse oorlogsschepen. Indien hierbij een explosief wordt aangetroffen, maakt de EOD deze onschadelijk.