Consumentenbond

17 augustus 2010

Duidelijkheid voor polishouders Quantum Leben nodig

Voor bestaande klanten van Quantum Leben is het onduidelijk of het verkoopverbod dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) op 16 augustus 2010 hebben afgekondigd gevolgen voor hen zal hebben. De Liechtensteinse verzekeraar Quantum Leben mag per direct geen nieuwe verzekeringen meer verkopen, omdat de Liechtensteinse toezichthouder heeft geconcludeerd dat onvoldoende duidelijk is of de verzekeraar nog aan de kapitaaleisen kan voldoen. De Consumentenbond heeft bij DNB opheldering gevraagd over de positie van bestaande polishouders in Nederland.

Op dit moment is nog onduidelijk of bestaande polissen vallen onder de zogenaamde opvangregeling. De opvangregeling zorgt ervoor dat bij een faillissement andere verzekeraars de polissen van een omgevallen verzekeraar overnemen. Zo snel als de Consumentenbond meer informatie heeft voor bestaande polishouders zal de bond hierover berichten op zijn website.

TAF

Quantum Leben AG is een levensverzekeraar uit Liechtenstein die op de Nederlandse markt producten aanbiedt die dekking bieden bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. TAF B.V. vertegenwoordigt Quantum Leben AG in Nederland. TAF B.V. heeft een vergunning van de AFM en verkoopt de verzekeringen via bemiddelaars. Deze bemiddelaars en TAF B.V. staan onder gedragstoezicht van de AFM en mogen geen verzekeringen van Quantum Leben AG verkopen. Op de website van DNB staat dat de overeenkomsten tussen de huidige polishouders en Quantum Leben AG ongewijzigd in stand blijven.