Artsen zonder Grenzen

Pakistan: hulp om uitbraken van ziekten te voorkomen

17-08-2010

Een grote ramp heeft altijd een onmiddellijk effect, waarbij doden en gewonden vallen. Maar ook daarna duiken vaak nog gezondheidsrisico's op. Die hebben te maken met de moeilijke levensomstandigheden, het gebrek aan hygiëne, drinkbaar water en toegang tot gezondheidszorg. De overstromingen in Pakistan zijn daarop geen uitzondering. Artsen zonder Grenzen werkt dan ook hard om medische zorg te geven en uitbraak van ziekten te voorkomen.

Infecties

Met mobiele hulpposten trekken onze teams door de getroffen gebieden. De meeste klachten en aandoeningen worden veroorzaakt door de primitieve levensomstandigheden en het gebrek aan schoon water. `Bij de meer dan 10.000 medische consulten in onze hulpposten van de afgelopen weken lijden mensen vooral aan huidinfecties, ontstekingen van de luchtwegen en acute diarree,' vertelt Ahmad Mukhtar, arts en medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Pakistan. `Ook hebben een paar patiënten mogelijk cholera, we wachten nu op een bevestiging van de diagnose.' In de 8 mobiele hulpposten van Artsen zonder Grenzen is zo'n 10 procent van de patiënten al behandeld voor acute waterige diarree. In het district Swat, in Khyber Pakhtunkhwa, moesten 24 van de 321 patiënten voor behandeling naar ons behandelcentrum in het ziekenhuis van Mingora overgebracht worden voor behandeling.

Cholera

In sommige regio's van Pakistan, onder meer in de overstroomde gebieden van Khyber Pakhtunkhwa, komt cholera regelmatig voor. Dat de ziekte bij een klein aantal patiënten opduikt, is dus geen verrassing. In het district Lower Dir behandelde Artsen zonder Grenzen in augustus 2009 nog 2.500 patiënten bij een cholera-epidemie. Cholera krijg je door besmet water of voedsel te gebruiken en kan zich in onhygiënische omstandigheden erg snel verspreiden. De bacterie verhindert dat het lichaam water vasthoudt en dat leidt snel tot uitdroging. Patiënten kunnen relatief eenvoudig behandeld worden door hen oplossingen met rehydratatiezouten (ORS) te laten drinken of via infuus toe te dienen indien zij sterk verzwakt zijn.

Vinger aan de pols

`Cholera is een ernstige vorm van acute diarree. Maar het feit dat er een paar mogelijke gevallen zijn, hoeft niet te betekenen dat een epidemie op het punt staat uit te breken,' vervolgt Ahmad Mukhtar. `We moeten de vinger aan de pols houden: door mensen met acute diarree zo snel mogelijk te signaleren en te verzorgen. Onze medewerkers in de mobiele hulpposten en ziekenhuizen spelen een belangrijke rol in het vinden en opvolgen van mogelijke gevallen in de lokale gemeenschappen.'

300.000 liter water

De overstromingen en de aanhoudende regen maken de situatie er niet eenvoudiger op. Drinkwater is maar beperkt beschikbaar en de levensomstandigheden verslechteren aldoor, ook wat de hygiëne betreft. Elke dag voorzien onze teams 300.000 liter water aan mensen in de getroffen gebieden. Op plaatsen als Nowshera en Charsadda (Khyber Pakthunkwa) zijn watertanks geplaatst die regelmatig worden bijgevuld. In het Swat-district werken onze teams samen met de lokale gemeenschap om water te zuiveren en te verdelen. In Fadfedar canal, in Belutsjistan zijn er samen met hygiënekits en kookgerei ook chloortabletten (om water te zuiveren) en muggennetten (om malaria te voorkomen) verdeeld. Ook geven ze voorlichting hoe mensen het water kunnen zuiveren.

Voorbereid op een epidemie

Artsen zonder Grenzen is voorbereid op mogelijke uitbraken. Noodkits staan al her en der klaar voor gebruik. Met de grootschalige verdeling van water, hygiënekits en kookgerei willen we echter de verspreiding van ziektes zoals cholera, maar ook schurft, dysenterie, tyfus en malaria zoveel mogelijk voorkomen. Meer hulp blijft echter nog nodig. Twee weken na het begin van de overstromingen hebben te veel mensen nog steeds te weinig hulp gekregen.