Gemeente Wijdemeren


Bijzonder goed

Bijzonder goed

Inspecteur : archief Wijdemeren bijzonder goed.

De inspecteur van het Streekarchief Gooi- en Vechtstreek heeft tussen oktober 2009 en februari 2010 het archief- en informatiebeheer van de gemeente Wijdemeren gecontroleerd. In het onlangs ontvangen eindrapport wordt het papieren archief van de gemeente gekwalificeerd als bijzonder goed.

Archiefwet
Doel van de archiefinspectie is te controleren in hoeverre de gemeente voldoet aan de wet- en regelgeving, zoals beschreven in de Archiefwet uit 1995. Die wet vereist dat de archieven in goede, geordende en toegankelijke staat bewaard moeten worden om te zorgen voor ondersteuning van de bedrijfsvoering, vastlegging van het bestuurshandelen, verantwoording aan de burger en het vastleggen van de historie.

Hybride situatie
De archiefinspectie constateert ook dat Wijdemeren zich in een overgangsperiode bevindt van een nu papieren situatie, naar een straks volledig digitale archief- en informatiehuishouding. Omdat delen van processen inmiddels digitaal worden uitgevoerd, is er momenteel sprake van een hybride situatie die weinig efficiënt en lastig beheersbaar is. De inspecteur adviseert de gemeente daarom zich snel en gedegen voor te bereiden op een volledig digitale archief- en informatiehuishouding. Dat advies past goed in het streven van de gemeente om op termijn tot een digitale
e-dienstverlening te komen. Een betrouwbare digitale informatiehuishouding is daarin een noodzakelijke randvoorwaarde.

(17-08-2010)