Royal Boskalis Westminster N.V.

Published: 08:33 CEST 17-08-2010 /Thomson Reuters /Source: Koninklijke Boskalis Westminster N.V. /XAMS: TICKER BOKA /ISIN: NL0000852580

Boskalis verkrijgt opdracht voor uitbreiden en onderhouden van haven in Angola

Papendrecht, 17 augustus 2010

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft een opdracht verworven voor uitbreiding en onderhoud van de haven van Soyo LNG in Angola. Het contract heeft een totale waarde van circa ¤ 155 miljoen, waarin het aandeel van Bosskalis 50% bedraagt. Opdrachtgever is Angola LNG Ltd. De baggerwerkzaamheden gaan in 2010 van start en zullen naar verwachting medio 2011 worden afgerond. In het contract is een optie voor onderhoudwerk opgenomen die loopt vanaf begin 2012 tot begin 2014.

De uitbreiding omvat het verdiepen en verbreden van het 4,5 km lange toegangskanaal en de havenbassins. In totaal zal circa 11 miljoen kubieke meter zand en klei worden verwijderd. Voor dit project zullen medium sleephopperzuigers worden ingezet. Boskalis zal ook een breed scala aan maritieme diensten uitvoeren, variërend van de installatie en het beheer van navigatiehulpmiddelen tot hydrografische en surveyactiviteiten aan de wal voor de klant. Het daaropvolgende optionele onderhoud aan het toegangskanaal en de havenbassins zal naar verwachting worden uitgevoerd met medium sleephopperzuigers. In 2008 heeft Boskalis voor Angola LNG Ltd ook het initiële bagger- en landaanwinningswerk voor de Soyo LNG haven uitgevoerd.

De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven in onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, druk als gevolg van de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit LNG project onderstreept de noodzaak voor infrastructuur om in de grote vraag naar energie te kunnen voorzien.

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. Wij leveren wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met de activiteiten van SMIT leveren wij een breed spectrum aan maritieme diensten en hebben daarnaast strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in de offshore dienstverlening (Lamnalco). Wij hebben belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten, beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 1.000 units en zijn actief in circa 65 landen, verspreid over zes continenten. Boskalis heeft inclusief haar aandeel in partnerships circa 14.000 medewerkers in dienst. In 2010 viert Boskalis haar 100-jarig bestaan.

Voor nadere inlichtingen:Royal Boskalis Westminster N.V.