Ingezonden persbericht


ING derde keer op rij winnaar van onderzoek naar online sparen

SNS Bank terug in top drie in onderzoek van WUA!

Wanneer respondenten zich online oriënteren naar een vrij opneembare spaarrekening, wordt ING het vaakst als favoriete aanbieder aangewezen. Dat blijkt uit de Web Performance Scan die WUA! in juli uitvoerde. Het is de derde keer in drie metingen dat ING de hoogste score behaalt. De Rabobank en SNS Bank eindigen met nagenoeg gelijke scores op de respectievelijk tweede en derde plaats. Tijdens het onderzoek gaven de respondenten in totaal 224 individuele beoordelingen over 46 verschillende websites.

De onderzoeksresultaten
ING beschikt momenteel over de best vindbare website binnen de branche, met 60% van de respondenten die de weg naar ING.nl weet te vinden. Net als bij de vorige metingen scoort de website vervolgens goed op imago en vertrouwen, waarbij vooral naamsbekendheid en persoonlijke ervaringen een rol blijken te spelen. Uiteindelijk zou 15% van de respondenten een spaarrekening bij ING willen openen. De Rabobank toont ten opzichte van zes maanden eerder verbetering op vrijwel alle door WUA! onderzochte deelaspecten, en stijgt daarmee van de zesde naar de tweede plaats in de ranglijst. De website wordt door ruim twee keer zo veel respondenten bezocht, en overtuigt vanwege een overzichtelijke lay-out. De Rabobank wordt door 7,5% van de respondenten als favoriet aangewezen. SNS Bank daalde na de eerste meting van de tweede naar de vijfde plaats, maar keert ditmaal terug in de top drie. De voornaamste reden hiervoor is dat ook SNSBank.nl het bezoekersaantal op basis van de onderzochte casus ongeveer verdubbeld ziet. Net als de Rabobank weet de nummer drie vervolgens 7,5% van de respondenten te overtuigen. Een opvallende prestatie is er verder van de LeasePlan Bank, die nieuw binnenkomt op de ranglijst. De website van LeasePlan Bank wordt door slechts 17,5% van de respondenten gevonden, maar wordt door de vormgeving en hoge rente dermate hoog gewaardeerd dat het onderzoek toch met een voldoende Web Performance Score van 5,5 wordt afgesloten.

Web Performance Scan

Voor dit onderzoek nodigde WUA! veertig respondenten uit, allen tussen de 17 en 48 jaar oud en ervaren met het online oriënteren naar producten en diensten. Ze kregen de opdracht online op zoek te gaan naar een vrij opneembare spaarrekening om een bedrag van 17.000 euro op te storten. De respondenten vulden uitgebreide vragenlijsten in over de websites die ze tegenkwamen, waarbij werd geoordeeld over een groot aantal deelaspecten als vormgeving, informatiewaarde en gebruiksvriendelijkheid. Aan het eind van de twee uur durende zoektocht kozen ze een favoriete aanbieder uit. Aan de hand van alle verzamelde data berekende WUA! vervolgens de verschillende Web Performance Scores. Met een deel van de respondenten is ten slotte een groepsdiscussie gevoerd voor aanvullend kwalitatief inzicht.

Over WUA!

WUA! is dé marktleider in Nederland op het gebied van Web Performance en sinds 2009 dochterorganisatie van Effectory. WUA! heeft met de ontwikkeling van de Web Performance Scan een uniek product op de markt gezet. Met de Web Performance Scan helpt WUA! grote en middelgrote organisaties met het inzichtelijk en meetbaar maken van hun prestaties op het internet. Deze organisaties zijn hierdoor in staat hun prestaties voortdurend op gerichte wijze te verbeteren. Door de WUA! Web Performance Scan gebenchmarkt periodiek uit te voeren, meet WUA! precies of gedane verbeteringen en investeringen effect hebben op de prestaties van websites. In de visie van WUA! dient informatie uit onderzoek daadwerkelijk te zorgen voor verbetering van websites en de positionering binnen de betreffende branche.

Onderzoeksopzet
Onderzoek: juli 2010
Case: 'Je hebt een bedrag van E17.000,- gespaard en wilt hiervoor een passende spaarrekening openen. Ga op het internet op zoek naar een aanbieder die dit kan realiseren.' Respondenten: 40
Selectiecriteria: Nederlands Algemeen Publiek 50% man, 50% vrouw
Leeftijd: tussen de 17 en 48 jaar oud
Plaats onderzoek: Amsterdam Opleiding: MBO+
Ervaring: oriënteren regelmatig op het internet Duur DVD panel discussie: 2 keer 1 uur
Opdrachtgever: onafhankelijk door WUA!
Pagina's rapportage: 250+
Volgende meting: januari 2011

Noot voor de redactie (