Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Hilversum, augustus 2010

Margreet van Putten treedt af als directeur NVvP

Margreet van Putten heeft besloten haar functie als directeur van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten per 1 september 2010 neer te leggen. Zij heeft dit besluit genomen om persoonlijke redenen en omdat zij graag meer beroepsinhoudelijke taken wil aansturen. Het bestuur van de NVvP respecteert en begrijpt haar besluit maar vindt het jammer dat zij afscheid neemt als directeur.

Gezien haar vakinhoudelijke kennis en ervaring is het bestuur blij te kunnen mededelen dat Margreet van Putten (arts en wetenschappelijk onderzoeker) bereid is een bestuursfunctie te aanvaarden. Het bestuur zal haar op de eerstkomende Algemene Ledenvergadering (5 november 2010) voordragen voor een bestuursfunctie. Op dit moment beraadt het bestuur zich over de invulling van de ontstane vacature op het verenigingskantoor.

Podotherapie

Een podotherapeut is gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van voetklachten en klachten aan het bewegingsapparaat (voet - enkel - knie - heup - rug) als gevolg van een afwijkende voetstand en/of voetfunctie. Deze klachten en/of afwijkingen komen voor bij onder andere mensen met een staand of lopend beroep, jonge kinderen, diabetespatiënten, reumapatiënten, sporters en ouderen. De podotherapie is een 'jong' vak, het beroep werd in 1982 erkend door opname in de Wet op de Paramedische Beroepen en is inmiddels opgenomen in de Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG, art. 34), en heeft de afgelopen decennia een grote ontwikkeling doorgemaakt.

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten is de beroepsvereniging van en voor podotherapeuten. Zij behartigt de belangen van haar leden en fungeert als kennisbank voor het podotherapeutische werkveld.

Een van de belangrijkste taken van de vereniging is het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van podotherapie. Dit gebeurt onder meer door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het (mede) organiseren van congressen en actieve betrokkenheid bij opleidingen en bij- en/of nascholingscursussen. Daarnaast geeft de NVvP actief voorlichting aan artsen en (para)medici over wat podotherapie kan betekenen voor mensen met voetklachten en klachten aan het bewegingsapparaat (voet - enkel - knie - heup - rug) als gevolg van een afwijkende voetstand en/of werking van de voet.

EINDE PERSBERICHT