Gemeente Utrecht


2010 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
63 Vragen van de mevrouw drs. M. Haage, mevrouw mr. S. Bas
en de heer B. Fokke
(ingekomen 11 mei 2010
en antwoorden door het college verzonden op 17 augustus 2010)

Op 9 juni trokken honderdduizenden bezoekers naar Utrecht om de finish van de Giro d'Italia bij te wonen. Enkelen tegen het optreden van Sylvio Berlusconi met een spandoeken met daarop onder meer de teksten 'Sylvio Stronzo'. Zoals is te zien in het volgende filmfragment, is in ieder geval één van deze spandoeken verwijderd door de politie.

http://www.youtube.com/watch?v=ny_YLrMNobE&feature=player_embedded


Dit roept enkele vragen op:

1. Bent u bekend met de berichtgeving rondom dit incident?

Ja.

2. Zijn er nog andere spandoeken in beslag genomen/verwijderd tijdens de Giro?

Ja

2a Zo ja: Om hoeveel spandoeken gaat het in totaal en waarom zijn deze verwijderd?

Er zijn naast het in deze vraag genoemde spandoek nog twee andere spandoeken in beslag genomen.De drie spandoeken zijn in beslag genomen omdat de dienstdoende lokatiecomandant van de politie van mening was dat aan de betreffende spandoeken aanstoot zou worden genomen door anderen (waaronder de grote aantallen Italianen) en dat dit zou kunnen leiden tot openbare ordeverstoringen langs de route. Zie voorts de antwoorden op schriftelijke vragen 2010, nr. 64.

2b Zo nee: Waarom is alleen dit spandoek verwijderd?

N.v.t.


---- --