Gemeente UithoornUitvoering herinrichting Mijnsherenweg in najaar van start

De inspraakprocedure rond de herinrichting van de Mijnsherenweg is afgerond. Het overleg met bezoekers van de inspraakavond heeft tot twee kleine wijzigingen in het ontwerp geleid. Het college van B&W heeft nu ingestemd met de definitieve plannen over het herinrichten van de Mijnsherenweg. De uitvoering gaat in het najaar van start.

De Mijnsherenweg wordt verbreed en krijgt fietssuggestiestroken. Daarnaast wordt een vrijliggend fietspad aangelegd bij de kruising van de N231 met de Mijnsherenweg, zodat fietsers minder hinder ondervinden van het opgestelde gemotoriseerde verkeer. Tot slot worden een bermversteviging en een voetpad aangelegd.

Op de Mijnsherenweg geldt na de herinrichting een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Daarom wordt een verkeersdrempel gemaakt.

Tijdens de uitvoering geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer tussen het begin van de Mijnsherenweg (vanaf de N231) tot de Hoofdweg, inclusief het tussenliggende gedeelte van de Vuurlijn. Het vrachtverkeer wordt op dat deel van de Vuurlijn tijdelijk toegestaan. Voor fietsers geldt het eenrichtingsverkeer niet.

De plannen en de definitieve ontwerptekening komen beschikbaar op de website van de gemeente. U kunt deze vinden onder het kopje Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan (UVVP) onder Plannen en Projecten.

De herinrichting van de Mijnsherenweg vindt in het najaar van 2010 plaats. Zodra de exacte planning bekend is, krijgen de omwonenden en aangrenzende bedrijven bericht.
Laatst gewijzigd: 17 augustus 2010

---